English language
Centar    
 
OJ Dom zdravlja Centar Minimize


Organizaciona jedinica Centar pruža primarnu zdravstvenu zaštitu za 70.294 stanovnika koji žive na području Opštine Centar, a koja pokriva područje od 33 km2. Prosječna naseljenost po kvadratnom kilometru je 2.130 stanovnika, a prosječna udaljenost korisnika od lokaliteta je 0,8 km.
UPRAVA:  

Direktor
 
Đana Firdus-Tirić
prim.dr. Đana Firdus-Tirić
(specijalista ortopedije vilica-ortodoncije)
Tel: 033/ 292 502

Glavna sestra

Emina Bajramović

(dipl.med. sestra)
Tel: 033/ 292 504

Tehnički sekretar
Fata Mujan
 

  
 
Službe Minimize

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

OPŠTA PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA/PORODIČNA/OBITELJSKA MEDICINA 
Šef Službe: prim.dr.med.sci. Zaim Jatić (specijalista porodične medicine)
Telefon:
292 672 (kartoteka), 292 637 

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu starijem od 14 (četrnaest) godina. Obuhvata aktivnosti na očuvanju i unapređenju zdravlja kroz neposrednu i kontinuiranu zaštitu pojedinca i porodice. Aktivnost se provodi u ordinacijama i u kućnom liječenju i podrazumijeva: zdravstveno vaspitanje, ambulantnu dijagnostiku i liječenje, sistematske i kontrolne preglede, ciljane sistematske preglede, rad sa hroničnim bolesnicima, pružanje hitne medicinske pomoći, izdavanje ljekarskih uvjerenja i ocjenu radne sposobnosti. Koordinira sa svim drugim službama u Domu zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama radi sveobuhvatnije i bolje zdravstvene zaštite stanovništva, kao i vođenja medicinske dokumentacije i zdravstvene statistike.

OPZZ/Ambulanta porodične medicine pruža usluge stanovništvu na 14 (četrnaest) lokaliteta.

LOKALITETI (AMBULANTE)

U sklopu ove službe je i palijativna kućna njega za područje Kantona Sarajevo.

Napomena: Savjetovalište za poremećaje ishrane je prestalo sa radom.

Ambulanta za ljekarska uvjerenja i sistematske preglede

Locirana je na II spratu (telefon: 292 524, 292 655).

Ambulanta pruža sljedeće usluge:

 • ljekarska uvjerenja za posao (kada se osoba prvi put zapošljava na radno mjesto bez i sa posebnim uslovima rada)
 • ljekarsko uvjerenje za vozače svih kategorija (A; B; C; D; E kategorije)
 • ljekarsko uvjerenje za vjenčanje (bračnu zajednicu)
 • ljekarsko uvjerenje za starateljstvo
 • ljekarsko uvjerenje za hraniteljstvo
 • ljekarsko uvjerenje za  adopticiju (usvajanje djeteta)
 • ljekarsko uvjerenje za boravak u BiH
 • ljekarsko uvjerenje za odlazak u inostranstvo
 • ljekarsko uvjerenje za hadž
 • ljekarsko uvjerenje za smještaj u disciplinski centar za malodobne osobe i Zavod za vaspitanje i odgoj muških osoba i omladine "Hum"
 • ljekarsko uvjerenje za upis na fakultet studenata privatnih fakulteta
 • sistematski pregledi (ciljani i periodični).
Zaposlenici Službe OPZZ/Porodične/obiteljske medicine

Broj

Specijalista porodične medicine

23

Specijalista opšte medicine

5

Specijalista medicine rada 1
Doktor medicine

8

Diplomirana medicinska sestra

5

Viša medicinska sestra

6

Medicinska sestra

38

Ukupno 

86

DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU
Šef Službe: prim.dr. Adnan Bajraktarević (specijalista pedijatar)

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu djeci od 0 do 6 godina, koja se organizuje i provodi dispanzerskom metodom rada. Provodi se aktivan zdravstveni nadzor novorođenčadi, dojenčadi, djece od 1 do 6 godina, sistematski i kontrolni pregledi u savjetovalištu za zdravu djecu, kontinuirana imunizacija sa revakcinacijom, sistematski pregledi djece prije upisivanja u obdaništa i školu, ambulantna dijagnostika i liječenje. Djeca oboljela od zaraznih i hroničnih bolesti imaju poseban tretman. Služba sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama i sa ostalim specijalistima. Ostale djelatnosti uključuju: U Domu za djecu bez roditeljskog staranja "Bjelave" - stalni nadzor, pregledi i liječenje bolesne djece, kao i redovna imunizacija; sistematski pregledi djece prije usvajanja, kontinuirani rad na kategorizaciji, izdavanje ljekarskih uvjerenja radi vađenja boravišnih viza za strance, radi putovanja u inostranstvo ili preseljenja.

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11 (prvi sprat)
Telefon: 292 528

Ambulanta Podhrastovi, Bardakčije 26
Telefon: 260 781

Zaposlenici Dispanzera za predškolsku djecu

Broj

Specijalista pedijatar

6

Diplomirana medicinska sestra

1

Medicinska sestra

8

Ukupno 

15

DISPANZER ZA ŠKOLSKU DJECU I OMLADINU
Šef Službe: prim.dr. Ljiljana Bevanda (spec. školske medicine)

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu djeci i omladini od 6 do 15 godina koja se organizuje dispanzerskom metodom uz sve preventivno-promotivne aktivnosti, a kada su u pitanju djeca od 15 do 19 godina, vrši samo preventivne preglede.  Služba obavlja sistematske preglede učenika osnovnih i srednjih škola, kontrolne ciljane preglede učenika, serijske ciljane preglede, kontinuirano sprovodi sve imunizacije, kontrolu rasta i razvoja, te vrši zdravstveno obrazovanje. Osim toga, vrši preglede i obradu za kategorizaciju, za operativni zahvat, daje uz pregled ljekarska uvjerenja za boravak i školovanje u inostranstvu, za boravak školske djece stranih državljana u Federaciji BiH, te vrši preglede za grupna ljetovanja i zimovanja. Služba sarađuje sa pedagogom, socijalnim radnikom i psihologom, kao i sa specijalističkom službom. Uz to, ova služba obavlja i zdravstvenu zaštitu školske djece u Domu "Bjelave".

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11 (prvi sprat)
Telefon: 292 660

Zaposlenici Dispanzera za školsku djecu i omladinu 

Broj

Specijalista školske medicine

3

Doktor medicine 1
Diplomirana medicinska sestra

2

Medicinska sestra

5

Ukupno 

11

STOMATOLOŠKA SLUŽBA
Šef Službe: prim.dr. Edina Dadić (specijalista pedodoncije)
Telefon: 292 547

Opis djelatnosti: Ova služba pruža usluge zdravstvene zaštite usta i zuba - polivalentnu opću stomatološku zaštitu, dječiju i preventivnu stomatološku zaštitu, stomatološki tretman trudnica. Obavlja sistematske preglede zuba i usta, fluorizaciju, obuku pranja zuba i otkriva rane anomalije bitne za ortodontski tretman.

Centralni objekat, Vrazova 11 (treći sprat)
Telefon: 292 547;  + 5 lokaliteta (Urijan Dedina, Podhrastovi, Hrastovi-Mrkovići, Breka, Koševsko brdo)

Napomena: Lokalitet Urijan Dedina trenutno ne radi.

Zaposlenici Stomatološke službe

Broj

Specijalista pedodoncije

4

Doktor stomatologije

9

Doktor stomatologije  na specijalizaciji

0

Diplomirana medicinska sestra

1

Stomatološka sestra

11

Ukupno 

25


PNEUMOFTIZIOLOŠKI DISPANZER
Šef Službe: prim.dr. Edo Selimić (specijalista pneumoftiziolog)
Telefon: 292 594

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu kroz sljedeće djelatnosti: dijagnostika i liječenje svih specifičnih i nespecifičnih plućnih oboljenja, vršenje periodičnih pregleda, izdavanje ljekarskih uvjerenja, aktivan nadzor oboljelih od specifičnih plućnih oboljenja, kao i hemioprofilaksu kontakta. Obavlja detaljan pregled radiografisanih lica sa sumnjivim plućnim promjenama i funkcionalnu dijagnostiku pluća. Preuzima liječenje bolesnika otpuštenih iz bolnice i brine se o njihovoj rehabilitaciji. Sarađuje sa ostalim službama u okviru Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11 (prizemlje)
Telefon: 292 593

Zaposlenici Pneumoftiziološkog dispanzera

Broj

Specijalista pneumoftiziolog

2

Diplomirani inžinjer medicinske radiologije 2
Medicinska sestra

4

Ukupno 

8

SLUŽBA ZA RADIOLOŠKU I ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU
Šef Službe: prim.mr.sci.med.dr. Lejla Mulahusić (specijalista radiolog)

Opis djelatnosti: Ova služba pruža sljedeće usluge rendgenske dijagnostike za stanovništvo Kantona Sarajevo: standardne radiološke pretrage (radiološka dijagnostika koštanog sistema, toraksa i torakarnih organa, kičme, nativni snimci abdomena i urotrakta), specijalne snimke (glava, mastoidi, zigomatični lukovi), snimanje zuba - pojedinačno i panoramsko, kontrastne radiološke pretrage epifarinksa, jednjaka, želuca, tankog i debelog crijeva, pasaže; fistulografije, dijaskopije pluća i srca; denzitometriju lumbalne kičme i vrata femura.  Ultrazvučnom dijagnostikom dobiva informacije o mekim tjelesnim tkivima (vrat, štitnjača, prostata, testisi, dojke, mišići), koštano-zglobnim strukturama, uključujući i kukove djece. Color Doppler aparatom vrši pregled krvnih sudova vrata.

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11 (prvi sprat)
Telefon: 292 586 (recepcija); 292 589 (ultrazvuk); 292 590 (RTG zuba); 292 587 (radiološka dijagnostika)

Zaposlenici Službe za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku

Broj

Specijalista radiologije

2

Diplomirani inžinjer med. radiologije

5

Viši RTG tehničar

2

Medicinska sestra

2

Daktilograf

2

Ukupno 

13

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
Šef Službe: Džemidžić Ferida (specijalista medicinske biohemije)

Opis djelatnosti: Laboratorijska služba vrši analize iz oblasti hematologije i biohemije. Opremljena je savremenom opremom visokog kvaliteta koja joj omogućava izvedbu velikog broja analiza.

Materijali za laboratorijske analize uzimaju se u vremenu od 8,00 do 9,30 h.

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11 (prizemlje)
Telefon: 292 539 (recepcija), 292 598 (biohemija)

Zaposlenici Službe za laboratorijsku dijagnostiku

Broj

Specijalista medicinske biohemije

1

Biohemičar

4

Diplomirani inžinjer laboratorijske dijagnostike

1

Laboratorijski tehničar

9

Evidentičari na recepciji

2

Pralje laboratorijskog suđa
2

Ukupno 

19

CENTAR ZA FIZIKALNU REHABILITACIJU
Šef Službe: prim.dr. Emina Turkić (specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije)

Opis djelatnosti: Obavlja specijalističke preglede i nudi usluge fizikalne terapije (manuelna masaža, termoterapija, elektroterapija, ultrazvučna terapija, kineziterapija, magnetoterapija, okupaciona terapija i limfna drenaža), specifične rehabilitacije djece i osoba sa posebnim potrebama, obavlja edukaciju roditelja oboljele djece po posebnim programima, preventivne preglede radi ranog otkrivanja deformiteta kičme i lošeg držanja kod djece. Ove usluge pacijentima se pružaju u centru, a za nepokretne i teško pokretne pacijente u njihovim kućama. Osim toga Centar obavlja komercijalne masaže i manipulativne tehnike.

Centralni objekat, Vrazova 11 (prizemlje)
Telefon: 292 546

Zaposlenici Centra za fizikalnu rehabilitaciju

Broj

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

3

Diplomirani fizioterapeut

3

Viši fizioterapeutski tehničar

2

Fizioterapeutski tehničar

11

Medicinska sestra 2

Ukupno 

21

CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE
Šef Službe: mr.sci.prim.dr. Ivanka Hižar (specijalista neuropsihijatrije)

Opis djelatnosti: Centar za mentalno zdravlje pruža sljedeće usluge: psiho-socijalnu pomoć ratom traumatiziranih osoba, pojedinačnu i grupnu psihoterapiju kod psihotraumatiziranih osoba, psiho-socijalnu pomoć ugroženim licima, kućne posjete po potrebi, pomoć porodici, konsultativno-specijalističke preglede iz psihijatrije, kao i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti. U preventivnom radu ovaj Centar ima zadatak da promovira mentalno zdravlje na području Kantona Sarajevo. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11 (treći sprat)
Telefon: 292 521 (kartoteka); 292 582 i 292 581 (psiholog); 292 579 (soc. radnik); 292 698 (psihijatar)

Zaposlenici Centra za mentalno zdravlje

Broj

Specijalista neuropsihijatrije

1

Psiholog

2

Socijalni radnik

1

Diplomirana medicinska sestra

1

Medicinska sestra

2

Ukupno 

7

OJ SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA DJELATNOST

OFTALMOLOŠKA SLUŽBA

Opis djelatnosti: Obavlja prevenciju, rano otkrivanje i liječenje anomalija i oboljenja oka kod svih dobnih skupina. Uz korištenje savremene opreme pruža sljedeće usluge: subjektivno i objektivno određivanje oštrine vida sa propisivanjem naočala (kompjuterskom metodom), liječenje anomalija, oboljenja i povreda prednjeg i stražnjeg segmenta oka, apliciranje kontaktnih sočiva, funduskopiju, perimetriju, adaptometriju i kompjutersku tonometriju. Sarađuje sa drugim službama Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11
Telefon: 292 622

Sedmični raspored rada Oftalmološke službe u DZ Centar

Zaposlenici Oftalmološke službe

Broj

Specijalista oftamolog

3

Medicinska sestra

4

Ukupno 

7

ORL SLUŽBA

Opis djelatnosti: U savremeno opremljenim ORL kabinetima vrši se specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita koja obuhvaća preventivu, dijagnostiku i liječenje bolesti uha, grla i nosa. Uz redovne preglede i kontrole pacijenata koji se javljaju zbog ORL kazusa, služba učestvuje u sistematskim pregledima uposlenih (npr. prosvjetnih radnika), te daje ocjenu pri vađenju ljekarskih uvjerenja za posao i vozački ispit, kao i obradu za IPK. U kabinetu za audiometriju ispituje se sluh, što je također vrlo bitan dio nalaza kod patoloških stanja, kao i kod davanja ocjene za ljekarska uvjerenja za specifične poslove. U kabinetu za stroboskopiju ispituje se dušnik (u sklopu ORL pregleda) i otkrivaju patološke promjene na istom, te se pacijenti po potrebi šalju u druge nadležne ustanove radi liječenja.

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11
Telefon: 292 622

Sedmični raspored rada ORL službe u DZ Centar

Zaposlenici ORL službe

Broj

Specijalista ORL

2

Viša medicinska sestra

1

Medicinska sestra

2

Ukupno 

5

NEUROPSIHIJATRIJSKA SLUŽBA

Neuropsihijatrijska služba - Neurološka ordinacija vrši specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu pružajući sljedeće usluge: uzima neurološku anamnezu i trijažira pacijente po potrebi u Centar za mentalno zdravlje; vrši sistematske preglede (npr. prosvjetnih radnika) i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti; izdaje ljekarska uvjerenja i nalaze za tuđu njegu i pomoć.

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11
Telefon: 292 622

Sedmični raspored rada Neuropsihijatrijske službe u DZ Centar

Zaposlenici Neuropsihijatrijske službe

Broj

Specijalista neuropsihijatrije

1

Viša medicinska sestra

1

Psiholog 1

Ukupno 

3

INTERNISTIČKA SLUŽBA

Internistička služba sastoji se od 1 savjetovališta i Internističkog kabineta.

INTERNISTIČKI KABINET

Osnovni zadaci ove službe su: dijagnosticiranje i liječenje nezaraznih masovnih oboljenja (uključujući oboljenja vezana za sve sisteme ljudskog organizma iz domena interne medicine, koja, ukoliko ne mogu biti riješena na ovom nivou, rješavaju se na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite), rad na primarnoj i sekundarnoj prevenciji istih, rad na sistematskim pregledima po potrebi. Ova služba uz uputnicu pruža konsultativne usluge drugim službama. Svaki pregled uključuje kompletan fizikalni pregled, te obavezan EKG. Služba pruža i usluge Holter monitoringa (24-satno snimanje EKG-a).

Savjetovalište za kardiovaskularna oboljenja
Obavlja specijalističko-konsulativnu zaštitu iz domena kardiovaskularnih oboljenja, otkrivanje koronarnih bolesti srca, skrivenih formi poremećaja ritma srca (holtermonitoring), povećanog krvnog pritiska koristeći metode cikloergometrije.

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11
Telefon: 292 622

Sedmični raspored rada Internističke službe u DZ Centar

Zaposlenici Internističke službe

Broj

Specijalista interne medicine 

3

Viša medicinska sestra

2

Medicinska sestra

4

Ukupno 

9

Podaci ažurirani: 12.10.2017.
  
 
Lokaliteti Minimize

CENTRALNI OBJEKAT ADRESA: Vrazova 11
71000 Sarajevo
Tel. 033/292-500

Stanovništvo: 8279

MZ: Marijin Dvor, MP Crni Vrh, dio MP Centar

Timovi obiteljske medicine: 7

Ambulanta za ljekarska uvjerenja: 1 tim

PODRUČNA AMBULANTA JABLANIČKA ADRESA: Fehima ef. Čurčića 3
71000 Sarajevo
Tel. 033/226-780

Tel. 033/221-256

Stanovništvo: 5419

MZ: MP Skenderija, MP Podtekija i dio MP Centar

Timovi obiteljske medicine: 2

Palijativna kućna njega: 1 tim

PODRUČNA AMBULANTA MIS IRBINA ADRESA: Mis Irbina 18
71000 Sarajevo
Tel. 033/220-451

Stanovništvo: 3545

MZ: dio MP Centar, dio MP Trg Oslobođenja

Timovi obiteljske medicine: 1

PODRUČNA AMBULANTA URIJAN DEDINA ADRESA: Urijan Dedina 81
71000 Sarajevo
Tel. 033/666-459

Stanovništvo: 1366

MZ Soukbunar

Timovi obiteljske medicine: 1

PODRUČNA AMBULANTA CICIN HAN ADRESA: Cicin Han 130
71000 Sarajevo
Tel. 033/206-633

Stanovništvo: 1754

MZ Soukbunar

Timovi obiteljske medicine: 1

PODRUČNA AMBULANTA MEJTAŠ ADRESA: Mehmeda paše Sokolovića 13
71000 Sarajevo
Tel. 033/261-275

Stanovništvo: 3961

MZ: MP Mejtaš II, dio MP Mejtaš I, dio MP Trg Oslobođenja, dio Općine Stari Grad

Timovi obiteljske medicine: 2

PODRUČNA AMBULANTA ČEKALUŠA ADRESA: Čekaluša 41
71000 Sarajevo
Tel. 033/200-126
033/201-855

Stanovništvo: 7970

MZ: MP Džidžikovac, dio MP Bjelave, dio MP Mejtaš I, dio MP Park, dio MP Centar.
MZ: MP Višnjik, dio MP Bjelave, dio MP Koševo

Timovi obiteljske medicine: 4

PODRUČNA AMBULANTA BREKA ADRESA: Himze Polovine bb
71000 Sarajevo
Tel. 033/261-285

Stanovništvo: 3518

MZ:MP Breka, dio MP Hrastovi, MP Koševo

Timovi obiteljske medicine: 3

Stomatološka služba 

PODRUČNA AMBULANTA PODHRASTOVI ADRESA: Bardakčije 26
71000 Sarajevo
Tel. 033/260-780


Dispanzer za predškolsku djecu: 033/260-781

Stanovništvo: 8678

MZ: MP Bardakčije, dio MP Hrastovi

Timovi obiteljske medicine: 3
Stomatološka služba
Dispanzer za predškolsku djecu 

PODRUČNA AMBULANTA CIGLANE ADRESA: Husrefa Redžića 11
71000 Sarajevo
Tel. 033/213-961

Stanovništvo: 4222

MZ: MP Ciglane, dio MP Koševo I

Timovi obiteljske medicine: 1

PODRUČNA AMBULANTA KOŠEVSKO BRDO

ADRESA: Braće Begić 6
71000 Sarajevo
Tel. 033/566-890

Stomatološka služba:
Braće Begić 8
Tel.033/220-482

Stanovništvo: 8245

MZ: MP Koševsko Brdo, MP Donji Velešići, MP Gorica

Timovi obiteljske medicine: 3
Stomatološka služba 

PODRUČNA AMBULANTA ŠIP ADRESA: Dejzina Bikića 8
71000 Sarajevo
Tel. 033/486-691

Stanovništvo: 2343

MZ: MP Šip, MP Betanija

Timovi obiteljske medicine: 1

PODRUČNA AMBULANTA KOŠEVO II ADRESA: Marcela Šnajdera 9a
71000 Sarajevo
Tel. 033/668-288

Stanovništvo: 8245

MZ: MP Nahorevo, dio MP Koševo II, MP Pionirska Dolina

Timovi obiteljske medicine: 2

PODRUČNA AMBULANTA HRASTOVI- MRKOVIĆI
ADRESA: Panjina kula 78
71000 Sarajevo
Tel. 033/574-250

Stomatološka služba: 033/574-251
Stanovništvo: 3370

MZ: MZ Hrastovi i MZ Mrkovići

Timovi obiteljske medicine: 1

Stomatološka služba

ambulanta-hrastovi
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava