English language
Specijalističko-konsultativna službaSedmični raspored rada    
 
Sedmični raspored rada Minimize

 

PONEDJELJAK

26.05.2014.

UTORAK

27.05.2014.

SRIJEDA

28.05.2014.

ČETVRTAK

29.05.2014.

PETAK

30.05.2014.

DZ ILIJAŠ                        I

                           

Dr.Ćurevac Sejfo

Udovčić Merhunisa

Udovčić Merhunisa

Dr.Ćurevac Sejfo

Udovčić Merhunisa

 

Udovčić Merhunisa

Dr. Ćurevac Sejfo

Udovčić Merhunisa

 

DZ VOGOŠĆA                  I 

 

m. s.Husejinović Suada

Dr. Ćatović–Delić Selđana

m. s.Husejinović Suada

m. s.Husejinović Suada

Dr. Ćatović–Delić Selđana

m. s.Husejinović Suada

Dr. Ćatović–Delić Selđana

m. s.Husejinović Suada

 

I

 

DZ STARI GRAD

                           II 

Dr. Voloder Bahrija

m.s.Hajrić Sadžida

Dr. Voloder Bahrija

m.s.Hajrić Sadžida

Dr. Voloder Bahrija

m.s.Hajrić Sadžida

Dr. Voloder Bahrija

m.s.Hajrić Sadžida

Dr. Voloder Bahrija

m.s.Hajrić Sadžida

 

 

 

 

 

 

I

DZ CENTAR              

                                            

                                          

 

                            II  

Dr.sci.oec mr.sci.med prim. dr.Slobodan Trninić – 2h

VMS Jelušić Svjetlana

Prim.dr. Lokmić Elvira

m.s.Šabić Fatima

Dip.m.s.Breko Gordana-VP

Dr.sci.oec mr.sci.med prim. dr.Slobodan Trninić – 2h

VMS Jelušić Svjetlana

Prim.dr. Lokmić Elvira

m.s.Šabić Fatima

Dip.m.s.Breko Gordana-VP

Dr.sci.oec mr.sci.med prim. dr.Slobodan Trninić – 2h

VMS Jelušić Svjetlana

Prim.dr. Lokmić Elvira

m.s.Šabić Fatima

Dip.m.s.Breko Gordana-VP

Dr.sci.oec mr.sci.med prim. dr.Slobodan Trninić – 2h

VMS Jelušić Svjetlana

Prim.dr. Lokmić Elvira

m.s.Šabić Fatima

Dip.m.s.Breko Gordana-VP

Dr.sci.oec mr.sci.med prim. dr.Slobodan Trninić – 2h

VMS Jelušić Svjetlana

Prim.dr. Lokmić Elvira

m.s.Šabić Fatima

Dip.m.s.Breko Gordana-VP

m.s.Sarajlić Jasminka

Dr. Hajdarević Belma

m.s.Sarajlić Jasminka

Dr. Hajdarević Belma

m.s.Sarajlić Jasminka

Dr. Hajdarević Belma

m.s.Sarajlić Jasminka

Dr. Hajdarević Belma

m.s.Sarajlić Jasminka

 

 

 

I

DZ NOVO              

SARAJEVO

II

Dr. Sarajlić Mirsada

m.s.Karišik Hidajeta

Dr. Sarajlić Mirsada

m.s.Karišik Hidajeta

Dr. Sarajlić Mirsada

m.s.Karišik Hidajeta

Dr. Sarajlić Mirsada

m.s.Karišik Hidajeta

Dr. Sarajlić Mirsada

m.s.Karišik Hidajeta

 

 

 

 

 

 

                              I

DZ NOVI GRAD           

II

Dr. Ćatović–Delić Selđana

m.s. Svraka Mevlida

Dr.Ćurevac Sejfo

m.s. Svraka Mevlida

Dr. Ćatović–Delić Selđana

m.s. Svraka Mevlida

Dr.Ćurevac Sejfo

m.s. Svraka Mevlida

Dr. Hajdarević Belma

m.s. Svraka Mevlida

 

 

 

 

 

 

 

I

DZ Z NOVI GRAD

lokalitet Saraj-Polje

                            II

Prim. dr.Jelečević – Ibišević Alma

m.s. Hubijar Jasmina

Dr.Kacila Nuhidin

m.s. Nuković Jasmina

Prim. dr.Jelečević – Ibišević Alma

m.s. Hubijar Jasmina

Dr.Kacila Nuhidin

m.s. Nuković Jasmina

Prim. dr.Jelečević – Ibišević Alma

m.s. Hubijar Jasmina

 

Prim. dr.Jelečević – Ibišević Alma

m.s. Hubijar Jasmina

 

Prim. dr.Jelečević – Ibišević Alma

m.s. Hubijar Jasmina

 

 

I

DZ ILIDŽA

 

                          II

Mr.sci.dr.prim.Mujević Sead

m.s. Kahvić Mersa

Mr.sci.dr.prim.Mujević Sead

m.s. Kahvić Mersa

 

Mr.sci.dr.prim.Mujević Sead

m.s. Kahvić Mersa

Mr.sci.dr.prim.Mujević Sead

m.s. Kahvić Mersa

 

 

 

Mr.sci.dr.prim.Mujević Sead

m.s. Kahvić Mersa

 

 

 

DZ HADŽIĆI                    I

Dr. Kacila Nuhidin

m.s.Mehmedić Enisa

 

 

 

Dr.Kacila Nuhidin

m.s.Mehmedić Enisa

 

 

Dr.Kacila Nuhidin

m.s.Mehmedić Enisa

  
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2017. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava