English language
Trnovo    
 
OJ Dom zdravlja Trnovo Minimize


Na području reintegrisane općine Trnovo koja zauzima površinu od 450 km2, nalazi se Organizaciona jedinica Dom zdravlja Trnovo, koja pruža zdravstvenu zaštitu za 2300 stanovnika Općine Trnovo, kao i za neke od povratnika u RS u Turove, Trnovo i Kijevo.UPRAVA:
Direktor 
Razija Ramusović
dr. Razija Ramusović
(specijalista porodične medicine)
Tel. 033/ 439-119
Glavni tehničar
Berilo Velid
Velid Berilo
(dipl. fizioterapeut)

Tel. 033/ 438-003
Tehnički sekretar

Azemina Smječanin

  
 
Službe Minimize

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

OPŠTA PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA/AMBULANTA PORODIČNE MEDICINE 
Telefon: 438 002

Opis djelatnosti: U principu pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu starijem od 14 (četrnaest) godina, međutim, u slučaju potrebe, liječi stanovništvo svih starosnih dobi. Obuhvata aktivnosti na očuvanju i unapređenju zdravlja kroz neposrednu i kontinuiranu zaštitu pojedinca i porodice. Aktivnost se provodi u ordinacijama i u kućnom liječenju i podrazumijeva: zdravstveno vaspitanje, ambulantnu dijagnostiku i liječenje, kontrolne preglede, rad sa hroničnim bolesnicima, pružanje hitne medicinske pomoći, izdavanje ljekarskih uvjerenja i ocjenu radne sposobnosti. Koordinira sa svim drugim službama u Domu zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama radi sveobuhvatnije i bolje zdravstvene zaštite stanovništva, kao i vođenja medicinske dokumentacije i zdravstvene statistike

Opšta primarna zdravstvena zaštita pruža usluge stanovništvu na četiri lokaliteta:                

LOKALITETI (AMBULANTE)

Ambulanta Trnovo, Trnovo bb
Telefon: 439 047

Ambulanta Dejčići, Dejčići bb
Telefon: 438 003

Ambulanta Šabići, Šabići bb
Telefon: 488 112

Ambulanta Delijaš, Delijaši bb
Telefon: 487 233

Zaposlenici Službe OPZZ/Porodične medicine 

Broj

Doktor medicine

3

Viša medicinska sestra

1

Medicinska sestra

9

Ukupno 

13

STOMATOLOŠKA SLUŽBA

Opis djelatnosti: Ova služba pruža usluge zdravstvene zaštite usta i zuba u okviru opće stomatološke zaštite.  Obavlja sistematske preglede zuba i usta, fluorizaciju, obuku pranja zuba i otkriva rane anomalije bitne za ortodonski tretman.

Zaposlenici Stomatološke službe
Broj
Doktor stomatologije 1
Stomatološka sestra 1
Ukupno 2

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Opis djelatnosti: služba za laboratorijsku dijagnostiku vrši analize iz oblasti hematologije i biohemije. 
Materijali za laboratorijske analize uzimaju se u vremenu od 8,00 do 9,30 h.

Lokalitet:

Ambulanta Trnovo
Telefon: 439 047

Ambulanta Dejčići bb
Telefon: 438 003


Napomena: Laboratorijski tehničar radi 2 dana u sedmici u ambulanti Dejčići (ponedjeljkom i utorkom), a u ambulanti Trnovo srijedom, četvrtkom i petkom.

Zaposlenici Službe za laboratorijsku dijagnostiku

Broj

Laboratorijski tehničar

1

Ukupno 

1

SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA DJELATNOST

INTERNISTIČKA SLUŽBA

Opis službe: Internistička služba obavlja specijalističko-konsultativne preglede, sistematske preglede, obrade za Invalidsko-penziona komisiju (IPK), kao i preglede u okviru predoperativne pripreme. Radi na ranom otkrivanju kardiovaskularnih oboljenja, šećernih bolesti, oboljenja probavnog trakta i ostalih internističkih oboljenja. Po potrebi učestvuje u rješavanju hitnih slučajeva. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Lokalitet: Ambulanta Dejčići, Dejčići bb
Telefon: 438 003

Internistička služba Organizacione jedinice Trnovo pruža zdravstvenu zaštitu stanovnicima Općine Trnovo, 2 puta mjesečno iz OJ Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad (utorkom-svakih 15 dana).

Podaci ažurirani: 10.11.2016.
 
Lokaliteti Minimize

CENTRALNI OBJEKAT TRNOVO ADRESA: Trnovo bb
Tel. 033/439-047

Stanovništvo: 408

MZ: od sela Trebečaj, Gračanica, Pendičići, Brutusi, Godinja, Bašci, naselje Trnovo i Kisjelice, Ilovice i Mađari

Timovi porodične medicine: 1

PODRUČNA AMBULANTA DEJČIĆI ADRESA: Dejčići bb
Trnovo
Tel. 033/438-003

Stanovništvo: 464

MZ: sela Dejčići, Dujmovići, Ostojići, Šabanci, Mijanovići, Presjenica i Ledići

Timovi porodične medicine: 1

PODRUČNA AMBULANTA ŠABIĆI ADRESA: Šabići bb
Tel. 033/488-112

Stanovništvo: 462

MZ: sela Rakitnica, Šabići, Umoljani, Lukavac, Brda, Milišići, Kramari, Tušila i Bobovica.

Timovi porodične medicine: 1 (tim iz Dejčića dolazi jednom sedmično, hitne slučajeve rješava putem kućnih posjeta)
 

PODRUČNA AMBULANTA DELIJAŠ ADRESA: Delijaš bb
Tel. 033/487-223

Stanovništvo: 405

MZ: Pomeni, Delijaš, Sjeverovići, Karovići, Govedovići, Slavljevići, Jelačići, Hamzići i Šišići

Timovi porodične medicine: 1 (tim iz Trnova dolazi jednom sedmično, hitne slučajeve rješava putem kućnih posjeta)

 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava