English language
   
 
 
Minimize
 

Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo
Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS
organizuju

1. Simpozij "Prevencija bolesti kod djece i mladih"
8. april 2017. godine, Hotel Hills, Sarajevo

PROGRAM
NAUČNI I ORGANIZACIJSKI ODBORI

 
Simpozij će biti bodovan od strane sljedećih Komora:
  • Ljekarske/liječničke komore Kantona Sarajevo
  • Stomatološke komore FBiH
  • Komore diplomiranih zdravstvenih inžinjera svih profila FBiH
  • Komore medicinskih sestara i tehničara Kantona Sarajevo
 

Zlatni sponzor:


Sponzori:

 
 
 

 Pronađite nas:


 MAPA DOMOVA
ZDRAVLJA
 
 
Stručni časopisi
i baze podataka
 
 
 
 
 
Spisak knjiga u biblioteci

 
Brošura za
zdravstvene radnike
o ophođenju prema
osobama sa invaliditetom

 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2017. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava