English language
Kako podnijeti prigovor/pohvalu?    
 
Prigovori, primjedbe i pohvale pacijenata Minimize

Kako podnijeti prigovor, primjedbu ili pohvalu u JUDZKS?


Poštovani pacijenti!

Nadamo se da ste zadovoljni uslugama koje dobijate u našoj Ustanovi i da ćete svoje zadovoljstvo izraziti dostavljanjem pismene pohvale za naše osoblje putem pošte, e-maila ili obrasca Ob-1 koji se nalazi u svim službama Ustanove.

Ako, međutim, niste zadovoljni uslugama koje ste u našoj Ustanovi primili od ljekara, medicinske sestre/tehničara ili drugog člana osoblja, ili želite da se žalite po bilo kojem drugom osnovu, molimo Vas da nas o tome izvijestite što prije – najbolje tokom istog dana.
Mi imamo Proceduru za postupanje po Vašim žalbama i izvodimo praktične procedure kao dio sistema za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti Vaše zaštite.

Ukratko o mogućim načinima žalbe:

1. USMENA ŽALBA - molimo da svako Vaše nezadovoljstvo pokušate riješiti usmenim putem kroz razgovor sa uposlenicima ili odgovornim osobama službe/doma zdravlja.

2. ZVANIČNI PRIGOVOR - ako želite da Vaš prigovor razmatra Komisija za prigovore pacijenata JUDZKS i da dobijete odluku generalnog direktora Ustanove, možete podnijeti zvaničan, potpisan prigovor sa svim kontakt detaljima i pojedinostima na koje se žalite, na Protokol Ustanove (Vrazova 11) ili kod tehničkog sekretara direktora doma zdravlja kojem pripadate. (obrazac za podnošenje prigovora Ob-2)

3. PISANJE PRIMJEDBE - u svim službama Ustanove nalaze se obrasci Ob-1 na koje možete napisati svoju primjedbu. Napominjemo da će Vašu primjedbu razmotriti odgovorna lica službe, ali Vam se po njoj neće dostavljati odgovor.

4. PISANJE ŽALBE PUTEM E-MAILA - Vašu žalbu možete dostaviti i putem e-maila direktoru doma zdravlja na koji se žalite. Odgovorna lica će pokušati riješiti Vašu žalbu na nivou organizacione jedinice, ali Vašu žalbu neće tretirati Komisija za prigovore pacijenata i po njoj nećete dobiti odluku generalnog direktora Ustanove. (veza na e-mail adrese)

Detaljnije o načinima žalbe i o tome ko može podnijeti prigovor i kako se prigovor rješava, pročitajte OVDJE.

IZNESITE SVOJE MIŠLJENJE I POMOZITE NAM DA POBOLJŠAMO NAŠ RAD

NAŠ CILJ JE:

-  poboljšati kvalitet usluga

-  bilo koji problem riješiti brzo i djelotvorno

-  imati zadovoljnog pacijenta

 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava