English language
Konkursi za posaoKonkurs 12.05.2014.    
 
Iz Ustanove Minimize

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta

U dnevnim novinama "Oslobođenje" i "Dnevni Avaz" 12.05.2014. godine JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo objavila je sljedeći javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta:

Na osnovu člana 38. Statuta, člana 6. i člana 7. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Odluke generalnog direktora o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme broj: 01-05-4069/14 od 05.05.2014. godine, Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo, raspisuje

J A V N I   O G L A S 

za popunu upražnjenih radnih mjesta

  1. Specijalista pedijatar..........................................2 izvršioca, na neodređeno vrijeme
  2. Specijalista otorinolaringolog............................2 izvršioca, na neodređeno vrijeme
  3. Specijalista pneumoftiziolog..............................2 izvršioca, na neodređeno vrijeme
  4. Specijalista oftalmolog.......................................2 izvršioca, na neodređeno vrijeme

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službene novine FBiH broj: 43/99, 32/00 i 29/03), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1:

-         VSS Medicinski fakultet/360 ECTS bodova

-         Specijalistički ispit iz pedijatrije

-         Poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto pod rednim brojem 2:

-         VSS Medicinski fakultet/360 ECTS bodova

-         Specijalistički ispit iz otorinolaringologije

-         Poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto pod rednim brojem 3:

-         VSS Medicinski fakultet/360 ECTS bodova

-         Specijalistički ispit iz pneumoftiziologije

-         Poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto pod rednim brojem 4:

-         VSS Medicinski fakultet/360 ECTS bodova

-         Specijalistički ispit iz oftalmologije

-         Poznavanje rada na računaru

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

-         Kraću biografiju

-         Diplomu/uvjerenje o završenom medicinskom fakultetu

-         Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-         Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu

-         Uvjerenje ili certifikat o poznavanju rada na računaru

Kandidati su dužni priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije.

Svi priloženi dokumenti biće vraćeni uz obavijest o izboru kandidata.

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Prijavu kandidata sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu:

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
KANTONA SARAJEVO
Služba pravnih, kadrovskih i opštih poslova
Sarajevo, Vrazova br. 11
(soba broj 2 – PROTOKOL, ulaz iz ulice Đoke Mazalića)

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

  
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava