English language
Konkursi za posaoKonkurs 26.09.2014.    
 
Iz Ustanove Minimize
Na osnovu člana 38. Statuta, člana 6. i 7. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Odluke generalnog direktora o raspisivanju javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta borj: 01-05-8252/14 od 25.09.2014. godine, Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo, raspisuje

J A V N I   O G L  A S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

  1. Doktor medicine...............5  izvršilaca, na određeno vrijeme - do povratka uposlenika sa specijalizacije
  2. Specijalista internista.....1 izvršilac, na određeno vrijeme

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službene novine F BiH“ broj: 43/99, 32/00 i 29/03), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1:

- VSS Medicinski fakultet /360 ECTS bodova

- Položen stručni ispit

- Provjereni rezultati u pogledu stručnih i drugih radnih sposobnosti

- Poznavanje jednog stranog jezika

- Sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

- Poznavanje rada na računaru


Za radno mjesto pod rednim brojem 2:

- VSS Medicinski fakultet/360 ECTS bodova

- Specijalistički ispit iz interne medicine

- Provjereni rezultati u pogledu stručnih i drugih radnih sposobnosti

- Sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

- Ponavanje jednog stranog jezika

- Poznavanje rada na računaru

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

- Kraću biografiju

- Diplomu/uvjerenje o završenom fakultetu

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 1)

- Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 2)

- Uvjerenje ili certifikat o poznavanju jednog stranog jezika

- Uvjerenje ili certifikat o poznavanju rada na računaru

- Potvrda ili Uvjerenje kao dokaz u pogledu stručnih i drugih radnih sposobnosti

Kandidati su dužni priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije.

Svi priloženi dokumenti biće vraćeni uz obavijest o izboru kandidata.

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Prijavu kandidata sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu:

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARJAEVO

Služba pravnih, kadrovskih i opštih poslova

Sarajevo, Vrazova br. 11

(soba broj 2 . PROTOKOL, ulaz iz ulice Đoke Mazalića)

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

(Napomena: konkurs je objavljen u dnevnim novinama 26.09.2014. godine)

 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava