English language
Liječenje u UstanoviCjenovnik - participacije    
 
Informacije o Ustanovi Minimize

 

 

Š I F A R N I K

zdravstvenih usluga prema Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju

    troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo


 (Službene novine Kantona Sarajevo br. 16/04 i br. 28/04 Prečišćeni tekst)Redni

Šifra

N a z i v   u s l u g e

Iznos 

broj

usluge

 

 

 

participacije (KM)

1

40

Kućna posjeta dr. medicine na zahtjev osiguranog lica

5,-

2

41

Kućna posjeta dr. medicine specijaliste na zahtjev 

12,-

3

42

Konzilijarni ljekarski pregled na zahtjev osiguranog lica

10,-

4

43

Ultrazvuk na traž.dr. medicine

5,-

5

44

Ultrazvuk na zahtjev osiguranog lica

10,-

6

45

Ehokardiografija na traženje dr. medicine

8,-

7

46

Ehokardiografija na zahtjev osiguranog lica

12,-

8

47

Ergometrija na traženje.dr. medicine

8,-

9

48

Ergometrija na zahtjev osiguranog lica.

12,-

10

49

Holter monitoring na traženje dr. medicine

10,-

11

50

Holter monitoring na zahtjev osiguranog lica

15,-

12

51

Pletizmografija

8,-

13

52

Spirometrija

5,-

14

53

Alergeni po testu

1,-

15

54

Endoskopski pregled - gastroskopija

10,-

16

55

RTG po jednom snimku na traženje dr. medicine

1,-

17

56

RTG po jednom snimku na zahtjev osiguranog lica

5,-

18

57

Irigografija sa kontrastom i irigoskopija sa pripremom

10,-

19

58

Irigorafija i irigoskopija sa duplim kontrastom

10,-

20

59

RTG gastroduodenuma

5,-

21

60

RTG sa pasažom crijeva

10,-

22

61

Dnevni fizikalni tretman

1,-

23

62

Extrakcija zuba u lokalnoj anasteziji

2,-

24

63

Blokade  u lokalnoj anasteziji ambulantno

2,-

25

64

Elektroencefalografija (EEG) na traženje dr. medicine

6,-

26

65

Elektroencefalografija (EEG) na zahtjev osigur.lica

8,-

27

66

Denzitometrija

10,-

28

67

Kolor dopler

13,-

  
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava