English language
Liječenje u UstanoviZašto se pacijent treba uvijek naručiti?    
 
Informacije o Ustanovi Minimize

Zašto se moram naručiti u svoju ambulantu porodične medicine čak i ako samo želim uzeti recepte za redovnu terapiju?

Sistem naručivanja u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo uveden je 2003. godine s ciljem da se unaprijedi organizacija rada, a time i zdravstvena zaštita građana. Sistem naručivanja ima prednosti za građane jer nema dugih čekanja na zdravstvenu uslugu, građani mogu da organiziraju svoje vrijeme, te su uglavnom više zadovoljni sa uslugama pruženim u ambulantama porodične medicine. Također, ovaj sistem ima prednosti za zdravstvene radnike koji mogu planirati svoje dnevne aktivnosti, pogotovo one koje zahtijevaju dužu vremensku posvećenost poput kućnih posjeta, obrada za Invalidsko-penzionu komisiju, kompliciranih previjanja, itd. Posebno je značajno što se putem sistema naručivanja obezbjeđuje stalni kontakt između istog tima porodične medicine i korisnika usluga. Iz ovih razloga, mi vam preporučujemo da se uvijek prethodno naručite, međutim, ukoliko to ne želite, možete doći u bilo koje doba u svoju ambulantu porodične medicine, ali mi vam tada ne možemo garantirati da ćete biti primljeni kod svog ljekara i da nećete čekati ponekad i duže vrijeme.

U skladu sa Uputstvom za naručivanje mi smo obavezni da:

  • primimo pacijenta u roku od 48 sati
  • pacijente u hitnim slučajevima primimo odmah
  • pružimo prednost ratnim vojnim invalidima i civilnim žrtvama rata.
  
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava