English language
Organizaciona strukturaNaučno vijeće Ustanove    
 
Naučno vijeće Ustanove Minimize

Naučno vijeće Ustanove

U skladu sa Pravilima o radu Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS, Rješenjem generalnog direktora 30.11.2015. godine formirano je Naučno vijeće Ustanove, kao stručno tijelo Centra za NNID, čiji su članovi istaknuti uposlenici Ustanove sa akademskim zvanjem magistra ili doktora nauka iz različitih oblasti.

Nadležnosti Naučnog vijeća Ustanove su da:

  • analizira potrebe za naučno-istraživačkim radom u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo;
  • priprema i utvrđuje program naučno-istraživačkog rada u Domu zdravlja za narednu godinu, prati njegovo ostvarivanje, sačinjava konačni izvještaj i evaluira uticaj naučnog istraživanja na zdravstvenu zaštitu;
  • razmatra i daje mišljenje po zahtjevima istraživača za odobrenje provođenja istraživanja u Domu zdravlja, a po potrebi traži mišljenje nadležnog Etičkog komiteta;
  • planira i provodi osposobljavanje kadra Doma zdravlja za naučno-istraživački rad.


Članovi Naučnog vijeća JUDZKS
su:

  prim.doc.dr. Zaim Jatić, spec. porodične medicine
Predsjedavajući Naučnog vijeća

- Biografija

  dr.med.sci.prim. Enes Šačić, spec. epidemiolog
Zamjenik predsjedavajućeg Naučnog vijeća

- Biografija
  prim.doc.dr. Lutvo Sporišević, spec. pedijatar
Član Naučnog vijeća

- Biografija

dr.med.sci.prim. Sabina Sarić, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Član Naučnog vijeća

- Biografija
dr.med.sci.prim. Sead Mujević, spec. oftalmolog
Član Naučnog vijeća

- Biografija
doc.dr.sci. Irma Džambo, dipl. psiholog
Član Naučnog vijeća

- Biografija

mr.sci. Amra Hadžipašić-Nazdrajić, spec. stomatološke protetike
Član Naučnog vijeća

- Biografija
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava