English language
Organizaciona strukturaOdjel za organizaciju i poboljšanje kvaliteta    
 
Odjel za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti Minimize

Odjel za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti

Voditelj Odjela

 
Referent za kvalitet i akreditaciju
 
Referent za standardizaciju zdr. njege

prim.dr. Smiljana Viteškić,
spec. opšte medicine
Tel. 033/ 704-904
e-mail: smiljana.viteskic@judzks.ba

mr.oec. Selma Lučkin, 
dipl.ing.med.rad.
Tel/fax. 033/ 704-914
e-mail:
selma.luckin@judzks.ba
Danijela Ovčina,
dipl.med. sestra

Tel. 033/ 704-914
e-mail:
 
danijela.ovcina@judzks.ba

Poboljšanje kvaliteta u većini zemalja ima glavnu ulogu u reformi zdravstvenih sistema i pružanja usluga. Sve zemlje suočavaju se s izazovima da u okviru raspoloživih resursa osiguraju pristup, pravičnost, sigurnost i učešće pacijenata, i da razvijaju vještine, tehnologiju i medicinu zasnovanu na dokazima, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga.

Kvalitet i sigurnost su bitne i neophodne komponente zdravstvene zaštite i obilježja svake aktivnosti koju provodimo u zdravstvu i medicini. 

Uvođenje kvaliteta i sigurnosti u zdravstvene ustanove regulisano je zakonskim aktima:
- Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH ( Sl.n.FBiH 46/10)
- Zakonom o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu FBiH (Sl.n. FBiH 59/5 i 52/11).

Poštujući zakonsku regulativu i slijedeći misiju i viziju Ustanove, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo opredijelila se za uvođenje sistema kvaliteta i sigurnost, te je 2013. godine u Ustanovi oformljen Odjel za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti.

U Ustanovi je u toku projekat "Uspostavljanje sistema standarda sigurnosti u PZZ". Završena je edukacija 197 timova porodične/obiteljske medicine, a u toku je priprema dokumentacije, prostora i opreme za certifikaciju prvih timova P/O medicine.

 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava