English language
Organizaciona strukturaStručna grupa za promotivno-preventivni rad    
 
Promotivno-preventivni rad Minimize

Stručna grupa za promotivno-preventivni rad JUDZKS

U skladu sa Pravilima o radu Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS, Rješenjem generalnog direktora 06.01.2016. godine formirana je Stručna grupa za promotivno-preventivni rad JUDZKS, kao stručno tijelo Centra za NNID, a čiji su članovi istaknuti uposlenici Ustanove iz različitih oblasti.

Nadležnost Stručne grupe jeste da planira i provodi promotivno-preventivne aktivnosti usmjerene ka stanovništu Kantona Sarajevo, na sljedeće načine:

  • saradnjom sa strukovnim udruženjima, lokalnom zajednicom i nevladinim organizacijama
  • kooperacijom sa medijima
  • učestvovanjem u organizaciji i/ili provođenju zdravstvenih projekata i manifestacija
  • objavljivanjem informativno-edukativnih sadržaja u štampanom/digitalnom obliku, kao i na web stranici Doma zdravlja i dr.

PLAN PROMOTIVNO-PREVENTIVNOG DJELOVANJA ZA 2016. GODINU

Članovi Stručne grupe
su:

  prim.dr. Amra Junuzović-Kaljić, spec. pedijatar
Predsjednik Stručne grupe

- Biografija

  prim.dr. Vildana Bilić, spec. porodične medicine
Član Stručne grupe

- Biografija
  prim.dr. Azra Avdagić, spec. internista
Član Stručne grupe

- Biografija
 
dr. Teufik Hadžiosmanović, spec. pneumoftiziolog
Član Stručne grupe

- Biografija
 
dr. Nudžejma Hasanbegović-Čengić, spec. pedodont
Član Stručne grupe

- Biografija
 
Borjana Bogičević, dipl. psihologinja
Član Stručne grupe

- Biografija
 
Mediha Avdić, dipl.med.sestra
Član Stručne grupe

- Biografija
 
Emina Bajramović, dipl.med.ses.
Član Stručne grupe

- Biografija
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava