English language
Stažiranje u JUDZKS    
 
Informacije o Ustanovi Minimize


Stručno osposobljavanje u JUDZKS bez zasnivanja radnog odnosa

Radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, lice koje se stručno osposobljava obavezuje se mjesečno uplaćivati JUDZKS iznos od 30,00 KM. Poslodavac će doznačena sredstva od strane lica koje se stručno osposobljava uplaćivati Federalnom zavodu za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje. 

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA

Stažiranje traje:

SSS - 6 mjeseci
VSS - 6 mjeseci

Zdravstveni radnici - srednja stručna sprema (SSS)

Od novembra 2016. godine, stručno osposobljavanje za zdravstvene radnike sa srednjom stručnom spremom koordinira Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, te je potrebno obratiti se Ministarstvu Zahtjevom koji možete preuzeti OVDJE.

Kontakt osoba u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za stručno osposobljavanje zdravstvenih radnika sa SSS je Faris Mehremić (Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova - Odjel za ljudske resurse, Vrazova 11, III sprat, tel. 033/292-609). U slučaju da pripravnik nema akreditaciju iz druge ustanove, sliku za izradu akreditacije potrebno je dostaviti radi skeniranja u Centar za NNID (Vrazova 11, II sprat, tel. 033/292-671) ili u elektronskoj verziji na e-mail esma.zlatar@judzks.ba

Zdravstveni radnici - visoka stručna sprema (VSS)

Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1.   MOLBU            PREUZMITE MOLBU U PDF-u

2.   SANITARNU KNJIŽICU

3.   PRIPRAVNIČKU KNJIŽICU ZDRAVSTVENOG RADNIKA (IZ KNJIŽARE)

4.   OVJERENU FOTOKOPIJU DIPLOME

5.   DOKAZ SA BIROA (UVJERENJE)

6.   KOPIJU LIČNE KARTE I CIPSOVE PRIJAVE


Molba se predaje na Protokol Ustanove (Vrazova 11, prizemlje-ulaz sa druge strane zgrade), dok se ostala dokumenta za visoku školsku spremu dostavljaju referentu Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova na istoj lokaciji (kontakt telefon: 033/292-561). Sliku za izradu akreditacije potrebno je dostaviti radi skeniranja u Centar za NNID (Vrazova 11, II sprat, tel. 033/292-671) ili u elektronskoj verziji na e-mail esma.zlatar@judzks.ba

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZDRAVSTVENIH SARADNIKA

Stažiranje traje:

VSS - 12 mjeseci

Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1.   MOLBU            PREUZMITE MOLBU U PDF-u

2.   SANITARNU KNJIŽICU

3.   OVJERENU FOTOKOPIJU DIPLOME

4.   DOKAZ SA BIROA (UVJERENJE)

5.   KOPIJU LIČNE KARTE I CIPSOVE PRIJAVE


Molba se predaje na Protokol Ustanove (Vrazova 11, prizemlje-ulaz sa druge strane zgrade), dok se ostala dokumenta dostavljaju referentu Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova na istoj lokaciji (kontakt telefon: 033/292-561). Sliku za izradu akreditacije potrebno je dostaviti radi skeniranja u Centar za NNID (Vrazova 11, II sprat, tel. 033/292-671) ili u elektronskoj verziji na e-mail esma.zlatar@judzks.ba

  
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava