English language
Ukratko o UstanoviArhiva novosti iz UstanoveKongres medicinskih sestara Bihać 2007.    
 
Novosti iz Ustanove Minimize

4. kongres medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara u bih sa međunarodnim učešćem

U periodu od 18. do 20. oktobra 2007. godine održan je Kongres medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara u BiH sa međunarodnim učešćem u Bihaću. Pokrovitelj kongresa bio je član Predsjedništva BiH, dr Haris Silajdžić.

 

Na kongresu bilo je ukupno 250 radova iz cijele naše zemlje, kao i iz zemalja bivše Jugoslavije. Teme su posvećene obrazovanju u sestrinstvu i statusu medicinskih sestara u društvu, a slobodne teme prezentirale su mnoga iskustva iz svih područja zdravstvene njege i medicinske tehnike.

 

Na navedenom kongresu bilo je prisutno oko 600 učesnika, a iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo učestvovalo je 40 medicinskih sestara i tehničara, od čega su 28 kolega bili aktivni učesnici sa radovima. Usmenih prezentacija je bilo 26, a 2 su bile poster prezentacije.

 

Otvorenju kongresa prisustvovao je između ostalih i federalni ministar zdravstva, prim.dr. Safet Omerović, koji je rekao da će učiniti sve što je potrebno kako bi se unaprijedilo sestrinstvo u FBiH. On je također istakao da je Nacionalni akcioni plan za razvoj sestrinstva u BiH usvojen i da će svakako biti jedan od temelja za izradu Zakona o zdravstvenoj njezi.

Na svečanoj večeri predsjednik Komore medicinskih sestara i tehničara Unsko-Sanskog kantona, gosp. Ekrem Tutić, dodjelio je Zahvalnice svim Ustanovama koje su pružile podršku i finansijsku pomoć za održavanje Kongresa u Bihaću.

Tako je naša Ustanova također dobitnik Zahvalnice za pruženu pomoć održavanju Kongresa.

Još jedno priznanje je dodjeljeno našoj kolegici Sadeti Dervišević koja je dobitnica i nagrade Florence Nightingale, a predsjednik Komore Unsko-Sanskog kantona joj je dodjelio nagradu “Djevojka sa Une”za njenu hrabrost  i profesionalizam za vrijeme proteklih ratnih zbivanja.

 

Organizacioni odbor Kongresa je na kraju održao Okrugli sto gdje su donešeni određeni zaključci i prijedlozi, koji će biti pismeno dostavljeni svim članovima Organizacionog odbora.

Odlučeno je da se naredni Kongres medicinskih sestara i tehničara u BiH održi u Mostaru 2011. godine.

Spisak medicinskih sestara i tehničara koji su prisustvovali navedenom Kongresu:

 

1.  Arslanagić Aferdita vms, OBAVIJEŠTENOST STANOVNIŠTVA O OBOLIJEVANJU OD MALIGNOMA

2.  Emina Bajramović vms, UTICAJ REFORME ZDRAVSTVENOG SISTEMA NA STATUS MEDICINSKE SESTRE U DRUŠTVU (Zamjena za Eminu, kongresu prisustvovala Advija Čustović, vms)

3.  Demirović Ferida, vms, ULOGA MEDICINSKE SESTRE U PREVENCIJI NASTANKA DIJABETIČKOG STOPALA

RAZVOJ SESTRINSTVA

EUTANAZIJA I ETIKA

4.  Hajdarević Senija, ms, PRIJEM POVRIJEĐENOG ILI OBOLJELOG PACIJENTA U HIRURŠKU AMBULANTU-HIRURŠKO ODJELJENJE

5.  Jahić Sabaheta, vms, PREREGISTRACIJA  ŠKOLSKE OMLADINE  od 14-18 godi. u TIMOVE  OBITELJSKE MEDICINE

6.  Gredić Hajra, vms, ULOGA PORODIČNE SESTRE U MENADŽMENTU HIPERTENZIJE

7.  Kurtović Zinka, vms, PRINCIPI I PREPORUKE ISHRANE DIJABETOLOŠKIH BOLESNIKA

8.  Pašukan Almedina, vms, ŽELIM DA ŽIVIM – PRIKAZ JEDNOG SLUČAJA

ORGANIZACIJA  SLUŽBE  PORODIČNE MEDICINE DZ NG- plakat

9.  Rahmanović Dževdeta, ms, SARADNJA ODNOSNO NESARADNJA PACIJENTA OBOLJELOG OD ASTME SA TOM-a

10. Vatrić Amira, ms, SADRŽAJ RADA PORODIČNE MEDICINE U OPĆINI NOVI GRAD SARAJEVO

11. Arslanagić Đula, vms, STAVOVI ZDRAVSTVENIH RADNIKA O POSTMORTALNOM DONIRANJU ORGANA

12. Ćutahija Adnan, mt, RAD NA TERENU U KUĆNIM POSJETAMA MEDICINSKIH TEH./ SESTRE OPĆINE  NOVI GRAD SARAJEVO

13. Čaušević Amira, ms, OSOBITOSTI I NJEGA NEDONOŠENOG DJETETA

14. Homarac Zumreta, vms, UTICAJ SREDINE NA PREHRAMBENE NAVIKE DJECE ŠKOLSKOG UZRASTA

15. Kunovac Jasmin, vmt, DESET GODINA KONTINUIRANE ZDRAVSTVENE EDUKACIJE U O.J ILIDŽA

16. Čaušević Zejneba, dipl.med.sestra, USLUGA DENTALNOG HIGIJENIČARA U SAVREMENOJ STOMATOLOŠKOJ PRAKSI

17. Mahić Amra, ms, ULOGA SESTRE U BRIZI O STARIJIM OSOBAMA

18. Salčin Jasmina, ms, UTICAJ SOCIJALNE  NESIGURNOSTI  NA PORAST  RAZVOJA  MENTALNIH OBOLJENJA

19. Zorlak Temima, ms, PERIODIČNI PREGLED UPOSLENIKA «ZRAK« D.D. SARAJEVO

20. Aziraj Remzija, ms, DJELOVANJE STRESA NA POJEDINE ORGANSKE SISTEME

21. Čorbo Alma, vms, Medicinska sestra – edukator

22. Hatkić Maida, ms, ULOGA SOCIJALNOG RADNIKA U PORODIČNOJ MEDICINI

23. Ikanović Sabina, vms, ZADOVOLJSTVO PACIJENATA RADOM SESTARA PORODIČNE / OBITELJSKE MEDICINE U EDUKATIVNOM CENTRU PORODIČNE / OBITELJSKE MEDICINEKOVAČIĆI  J.U.”D.Z.KANTONA SARAJEVO” - O.J.”NOVO SARAJEVO

24. Kulovac Lejla, ms, KUĆNE POSJETE TOMa

25. Bunar Alma, ms, ULOGA TOM-A U PREVENCIJI KARCINOMA GRLIĆA MATERICE

26. Matuh Amila, ms, ULOGA MEDICINSKE SESTRE U IDENTIFIKACIJI RIZIKO FAKTORA HRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI- plakat

27. Rovčanin Amela, ms, POMOĆ I PODRŠKA U POBOLJŠANJU KVALITETA ŽIVOTA

28. Šehović Suada, ms, PRIMJENA SUPRASORBA U OBRADI RANA I DEKUBITUSA

29. Avdić Mediha, glavna sestra Ustanove

30. Kalajdžić Đulsuma, glavna sestra OJ Stari Grad

31. Softić Azra, glavna sestra OJ Novi Grad

32. Bureković Šefika, glavna sestra OJ Ilidža

33. Sokolić Ševko, OJ Ilidža

34. Vladavić Vernesa, glavna sestra OJ Hadžići

35. Munevera Alić, glavna sestra OJ Vogošća

36. Štitkovac Samed, OJ Vogošća

37. Memić Mirsad, OJ Ilijaš

38. Dervišević Sadeta, OJ Novi Grad

39. Stanković Minka, OJ Stari Grad

40. Balić Ermina, OJ Novi Grad

IZVJEŠTAJ SAČINILA: MEDIHA AVDIĆ, vms, glavna sestra JUDZKS (oktobar 2007.)

  
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava