English language
Ukratko o UstanoviArhiva novosti iz UstanovePredavanja za školarce u okviru Dječije nedjelje    
 
Iz Ustanove Minimize

Predavanja za školarce u JUDZKS u sklopu Dječije nedjelje

U sklopu Dječije nedjelje, koja se održava u organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica izbjeglice KS i KJU “Porodično savjetovalište, u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo održan je i Dan otvorenih vrata, 07.10.2015. godine u periodu od 13 do 15 sati, na tri lokaliteta –DZ Centar-Vrazova, DZ Novo Sarajevo, Ambulanta Grbavica I i DZ Ilidža.

Navedeni lokaliteti su tog dana ugostili učenike osnovnih škola, I, V i IX razreda, za koje su bila pripremljena prigodna predavanja ljekara, te obilazak službi DZ koji se bave zdravstvenom zaštitom djece i omladine.

Mjesto

Vrijeme

Tema

Predavač/Animator

Posjetioci

DZ Centar

Sala Edukacionog  centra porodične medicine

13:00-13:40

„Životne navike i prijevremeni KV rizik kod djece“

Doc.dr sc. Lutvo Sporišević, specijalista pedijatar

5 razred

Katolički školski centar

DZ Centar

Sala Edukacionog  centra porodične medicine

13:30-14:10

„Prevencija narkomanije“

 Dr Tahani Ramović,

doktor medicine

9 razred

Katolički školski centar

DZ Centar

Sala Edukacionog  centra porodične medicine

14:00-14:40

„Čist zub-zdrav zub“

Dr Nudžejma Čengić,

specijalista dječije i preventivne stomatologije

1 razred

OŠ „Isak Samokovlija“

DZ Novo Sarajevo

Ambulanta Grbavica

13:00-14:00

14:00-15:00

Ambulanta „Grbavica“

Prim dr Aida Hasibović, specijalista pedodont

Dr Maja Ilić

1 razred OŠ“Kovačići“

(dva odjeljenja)

DZ Ilidža

Sala edukacionog centra

13:30-14:00

„Oralna higijena“

Dr Elmedina Ešpek, specijalista pedodont

1 razred

OŠ“Prva osnovna škola Ilidža“

DZ Ilidža

Sala edukacionog centra

14:00- 14:30

„Ishrana školske djece, poremećaji ishrane i posljedice po zdravlje“

Prim mr sci. med dr Jasminka Smlatić-Muhadžić,

specijalista pedijatar

5 razred

OŠ “Prva osnovna škola Ilidža“

DZ Ilidža

Sala edukacionog centra

14:30-15:00

„Prevencija deformiteta kičme kod djece“

Prim mr sci med dr Džana Šačić, specijalista fizijatar

9 razred

OŠ“Prva osnovna škola Ilidža“

DZ Ilidža

OBILAZAK  CENTRA ZA MENTALNO ZDRAVLJE (učenici 9 razreda)

 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava