English language
Ukratko o UstanoviArhiva novosti iz UstanoveStručna radionica-Dijabetes    
 
Novosti iz Ustanove Minimize

Druga stručna radionica "Poboljšanje prevencije dijabetesa, menadžmenta i edukacije pacijenata na nivou primarne zdravstvene zaštite u cilju pružanja podrške reformi PZZ-a u BiH"

Fondacija PH Švicarske - Partnerships in Health/CIDA/Medtronic Foundation organizovati će drugu stručnu radionicu u okviru projekta prevencije dijabetesa sa ciljem prezentacije dosadašnjih aktivnosti projekta, izvještaja supervizije na terenu, saradnje zdravstvenih radnika i multidisciplinarnih timova, plana akcije u cilju poboljšanja prevencije dijabetesa, ranog dijagnosticiranja i njege pacijenata oboljelih od dijabetesa i članova porodice sa rizikom u Kantonu Sarajevo.

Radionica će se održati 19. decembra 2006. godine od 11.00 do 15.00 sati u sali za sastanke u Hotelu Bosnia, Kulovića 9, Sarajevo.

Radionici će prisustvovati direktori i glavne sestre organizacionih jedinica, odgovorni ljekari i sestre OPZZ-a i porodične medicine, specijalisti dijabetolozi, timovi PM kao edukatori i supervizori, psiholozi, socijalni radnici, predstavnici Zavoda za HMP, predstavnici kantonalnog Ministarstva zdravstva, Ljekarske komore, Udruženja dijabetičara KS, i CIDA-donatora.

  
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava