English language
Ukratko o UstanoviArhiva novosti iz UstanoveVakcinacija protiv sezonske gripe    
 
Iz Ustanove Minimize

Vakcinacija protiv sezonske gripe

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i ove godine obezbijedili su 7.000 besplatnih doza vakcina protiv gripe za sezonu 2017/2018 koje su distribuirane u JU Dom zdravlja KS.

Vakcinacija počinje u petak, 03. novembra 2017 godine. u 8.00 sati, u svih devet organizacionih jedinica (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Hadžići, Vogošća, Ilijaš i Trnovo) JU Dom zdravlja KS sa pripadajućim lokalitetima (ambulantama porodične medicine).

Preporučena je vakcinacija rizičnih grupa, među kojima su penzioneri, osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici, lica sa posebnim potrebama, ratni vojni invalidi i civilne žrtve rata, zaposleni u javnim zdravstvenim ustanovama, zaposleni u MUP KS, zaposleni u gradskom javnom saobraćaju, zaposleni u obrazovanju, nauci i kulturi i novinari.

Svi osiguranici dužni su imati zdravstvenu knjižicu, te odgovarajući dokument koji dokazuje da pripadaju nekoj od navedenih kategorija. 

Lokaliteti JU Dom zdravlja KS gdje će se obavljati vakcinacija:

OJ Stari Grad – Centralni objekt, Alajbegovićeva 1 (radno vrijeme od 7.30-20 sati), lokalitet Vratnik - Bakije sokak br.1 (radno vrijeme od 7.30 – 20.00 sati), lokalitet Gazin Han – Mošćanica bb (radno vrijeme od 7.30 do 15 sati, utorkom od 13 do 20 sati), lokalitet Hrid – Iza Hrida bb (radno vrijeme od 7.30 – 20.00 sati), lokalitet Širokača – Za beglukom 65 (radno vrijeme od 7.30 – 15.00 sati, srijedom od 13 do 20), lokalitet Sedrenik – Sedrenik bb (radno vrijeme od 7.30 – 15.00 sati, četvrtkom od 13 do 20), lokalitet Kovači – Evlije Čelebije bb (radno vrijeme od 7.30 – 15.00 sati, srijedom od 13 do 20), lokalitet Safvet-beg Bašagić – Safvet-bega Bašagića 75 (radno vrijeme od 7.30 – 20.00 sati), lokalitet Bistrik - Bakarevića 4 (od 7.30 do 20 sati), lokalitet Logavina - Karpuzova (od 7.30 do 15 sati, četvrtkom od 13 do 20), lokalitet Baščaršija - Prote Bakovića 2 (od 7.30 do 15 sati), lokalitet Toka-Džeka - Toka-Džeka bb (od 7.30 do 15 sati, srijedom od 13 do 20)

OJ Centar – Centralni objekt Edukacioni centar - Vrazova 11, od 7.30 do 20 sati, lokalitet Jablanička - Fehima efendije Čurčića 3 (od  7.30 - 20 sati),  Čekaluša – Čekaluša 41 (od 7.30 do 20 sati), Mis Irbina - Mis Irbina 18 (od 7.30 do 14.30, četvrtkom od 13 do 20 sati), Mejtaš-M.P.Sokolovića 13 (od 7.30 do 20 sati), Breka – Himze Polovine bb (od 7.30 - 20 sati), Koševsko Brdo – Braće Begić 6 (od 7.30 - 20 sati), Koševo 2 – Marcela Šnajdera 9a (od 7.30 - 20 sati), Cicin Han 130 (od 7.30 - 14.30 sati, četvrtkom od 13.00 - 20 sati), Lokalitet Ciglane – Husrefa Redžića 11 (od 7.30 - 14.30 sati, četvrtkom od 13.00 - 20 sati), Podhrastovi-Bardakčije 26 (od 7.30 - 20 sati), Šip-Dejzina Bikića bb (od 7.30 - 14.30 sati, četvrtkom od 13.00 - 20 sati), Urijan Dedina-Urijan Dedina 81 (od 7.30 - 14.30 sati, četvrtkom od 13.00 – 20 sati), Hrastovi-Mrkovići – Panjina Kula 98 (od 7.30 - 14.30 sati, četvrtkom od 13.00 – 20 sati)

OJ Novo Sarajevo – Centralni objekt Omer Maslić – Bihaćka 2 (od 7.30 - 20 sati), Grbavica 3 – Grbavička 131 (od 7.30 - 20 sati), Edukacioni centar – Grbavička br. do 4b (radno vrijeme od 7.30 – 20 sati), lokalitet Trg heroja - Trg heroja 2 (od 7.30 - 20 sati), Lokalitet Velešići 1 – M.Ef. Pandže br.19 (od 7.30 - 20 sati), lokalitet Pofalići – Humska 67 (od 7.30 - 20 sati), Lokalitet Vraca – Derviša Numića do br. 70 (od 7.30 do 14 sati, četvrtkom od 13.00 – 20 sati), Kalesijska-Kalesijska 2 (od 7.30 do 20 sati)

OJ Novi Grad – Centralni objekt – Bulevar Meše Selimovića 2 (od 7.30 do 20 sati), Saraj Polje – X trasnverzale (od 7.30 do 20 sati), Rajlovac – Rajlovačka cesta do 55 (od 7.30 do 15 sati, srijedom i četvrtkom od 13.00 do 20 sati), Švrakino Selo - Safeta Hadžića bb (od 7.30 do 20 sati), Lokalitet Buća Potok – Adema Buće 19 (od 7.30 - 20 sati), Lokalitet Sokolje – Numan Paše Čuprilića 17 (od 7.30 - 20 sati), Lokalitet Dobrinja 1 – Omladinskih radnih brigada 3 (od 7.30 - 20 sati), Dobrinja II-Hamdije Kapidžića (od 7.30 - 20 sati), Alipašin Most 1 – Safeta Zajke bb (od 7.30 - 20 sati), Alipašin Most II – Kasima Hadžića do 6 (radno vrijeme od 7.30 – 15.00 sati, utorkom i srijedom od 13.00 – 20 sati), Alipašino Polje A faza – Trg međunarodnog prijateljstva (radno vrijeme od 7.30 – 20 sati), Alipašino Polje B faza – Trg ZAVNOBiH-a 23 (radno vrijeme od 7.30 – 20 sati), Aerodromsko naselje – Rudolfa Rude Tomića 5 (radno vrijeme od 7.30 – 20 sati), Bojnik – Bojnik bb (radno vrijeme od 7.30 – 15.00 sati, ponedjeljkom i utorkom od 13.00 – 20 sati ), Briješće – Viteška 2 (radno vrijeme od 7.30 – 15.00 sati, ponedjeljkom i četvrtkom od 13.00 – 20 sati), Aneks - Muftije Džabića 2 (od 7.30 do 15.00 sati, ponedjeljkom i četvrtkom od 13 do 20 sati) 

OJ Ilidža – Centralni objekt – Dr. Mustafe Pintola 1 (od 7.30 - 20 sati), Hrasnica – Šehitluci 6 (od 7.30 - 20 sati), Butmir – Ilirska bb (od 7.30 - 20 sati), Stup I – Briješćanska do 24 (od 7.30 - 20 sati),  Sokolović Kolonija – Trg 22. aprila do 10 (od 7.30 - 20 sati), Lokalitet Otes – Fadila Hadžića do br.15 (od 7.30 - 14.30 sati, četvrtkom od 13.00 – 20 sati), lokalitet Hrasnica II – Stari drum 48b (radno vrijeme od 7.30 – 20 sati ), lokalitet Stup II – Dobrinjska 2 (radno vrijeme od 7.30 – 20 sati), lokalitet Osik – Osik br. 114 (radno vrijeme od 7.30 – 14.30, četvrtkom od 13 do 20 sati), Rakovica - Rakovička cesta 55 (od 7.30 do 14.30 sati, četvrtkom od 13 do 20 sati), lokalitet Blažuj – Vlakovo do 102A (radno vrijeme od 7.30 do 14.30, četvrtkom od 13 do 20 sati)  

OJ Vogošća – Centralni objekt – Igmanska 52 (od 7.30 - 20 sati), Semizovac – Nova cesta br. 21 (od 7.30 - 14.30, četvrtkom od 13 do 20 sati), Lokalitet Kobilja Glava - Kobilja Glava 18 (od 7.30 do 14.30, utorkom od 13 do 20 sati), lokalitet Hotonj – Donji Hotonj do br. 54 (radno vrijeme od 7.30 – 14.30, četvrtkom od 13 do 20 sati)

OJ Ilijaš – Centralni objekt – Bogumilska 6 (od 7.30 - 20 sati), Srednje – Srednje bb (od 7.30 - 14.30 sati, srijedom od 11.30 – 18.30 sati), Lokalitet Moševačka 88 (od 7.30 do 20 sati), lokalitet Kamenica – Kamenica bb (radno vrijeme od 7.30 do 12 sati utorkom i četvrtkom), lokalitet Gajevi – Gajevi bb (utorkom i četvrtkom od 12 do 14 sati), lokalitet Mrakovo – Mrakovo bb (ponedjeljak, srijeda i petak od 7.30 – 14.30 sati)

OJ Hadžići – Centralni objekt – Anđela Lažetića 2 (od 7.30 - 20 sati), Pazarić – Bjelašnička 31 (od 7.30 - 14.30 sati), Tarčin – Ulica 27. juli bb (od 7.30 - 14.30 sati), lokalitet Binježevo – Binježevo bb (utorkom od 13 do 20 sati, petkom od 7.30 do 14.30 sati)

OJ Trnovo – lokalitet Dejčići - Dejčići bb(od 9 - 13 sati, izuzev četvrtka), Trnovo (od 8 - 13 sati), Lokalitet Šabići - Šabići bb (od 9 – 13 sati četvrtkom), Lokalitet Delijaš (ponedjeljkom od 9 - 13 sati)

Press služba JUDZKS

dipl.soc. Arman Šarkić
Vrazova 11
Tel: +387 33 292 557
  
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava