English language
Ukratko o UstanoviArhiva radova uposlenika UstanoveSimpozij sanitarnog inžinjerstva 2017    
 
Radovi uposlenika Ustanove Minimize

Radovi uposlenika JUDZKS na 1. Simpoziju sanitarnog inžinjerstva s međunarodnim učešćem

Tokom 1. Simpozija sanitarnog inžinjerstva s međunarodnim učešćem, koji je održan od 22.04. do 23.04.2017. godine u hotelu Hills u Sarajevu, BiH, u organizaciji Komore diplomiranih zdravstvenih inžinjera svih profila FBiH i Strukovnog odbora za sanitarno inžinjerstvo, uposlenici Higijensko-epidemiološke službe JUDZKS, Mediha Zulić, dipl.med.sestra i Adnan ŠŠorlija dipl.san.ing., aktivno su učestvovali sa prezentiranim radovima.


Mediha Zulić, dipl.med.sestra

Mediha Zulić, dipl.med.sestra, prezentirala je rad na temu "Značaj kontinuiranog održavanja temperature u hladnom lancu u cilju očuvanja imunološke vrijednosti vakcina i seruma".


Adnan ŠŠorlija dipl.san.ing.

Adnan ŠŠorlija dipl.san.ing., održao je predavanje na temu "Principi i načela HACCP sistema". Prezentacije uposlenika JUDZKS primljene su sa velikim interesovanjem kod učesnika Simpozija.

Simpozij je bio sa međunarodnim učešćem, te su učesnici imali priliku razmijeniti iskustva i sa kolegama iz susjednih zemalja.

PROGRAM SIMPOZIJA

CENTAR ZA NNID
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava