English language
Ukratko o UstanoviArhiva radova uposlenika UstanoveStomatolozi predstavili radove na kongresu 2016    
 
Iz Ustanove Minimize

Uposlenici Stomatološke službe JUDZKS predstavili radove na kongresu u Beogradu


U periodu od 16. do 17.12.2016. godine u Beogradu, R. Srbija, održan je I kongres preventivne stomatologije, Nacionalni kongres s međunarodnim učešćem - "Savremeni principi prevencije oralnih bolesti", na kojem je učestvovao veliki broj eminentnih stručnjaka iz oblasti dječje i preventivne stomatologije iz regiona. Predavači, njih sedamnaest,  uključujući i doc.dr Ninu Marković sa Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, održali su  predavanja i iznijeli najnovija razmišljanja i trendove u preventivnoj stomatologiji.

Poseban akcenat je stavljen na ranu prevenciju karijesa i parodontalnih oboljenja još u vrijeme trudnoće, značaj provođenja preventivnih programa u najranijem djetinjstvu, biomedicinski pristup u stomatologiji, jer je bez dobrog oralnog zdravlja kao dijela opšteg zdravlja i kvalitet života upitan.

Predstavljeni su i svjetski trendovi u dijagnostici rizika za pojavu karijesa i trendovi u tretmanu početnih karijesnih lezija.
Na oralnim i poster prezentacijama predstavljenao su 43 rada.

JUDZKS je na ovom kongresu predstavljen sa 5 stručnih radova kroz oralne i poster prezentacije.

Oralnu prezentaciju pod nazivom “Genetička analiza fluktuacije hipodoncije i hiperdoncije kod djece školskog uzrasta u FBIH” (Mervana Spahić- Dizdarević, Belma Brkanić), prezentirala je dr.sci Mervana Spahić-Dizdarević, spec.dječije i preventivne stomatologije

Poster prezentacije predstavljene su i prezentirane sljedećim redoslijedom:

“Oralno zdravlje u trudnoći - smjernice za stomatološki tretman”

(Tanja Pejčinović-Janeček, Lejla Murtić, Lejla Šačić, Emina Čengić), prezentirala je dr Tanja Pejčinović-Janeček spec.dječije i preventivne stomatologije

“Prevencija okluzalnog karijesa kod prvih stalnih molara u erupciji upotrebom glas jonomer cementa“

(Nudžejma Čengić,  Amela Brčkalija, Samra Korač), prezentirala je dr Nudžejma Čengić,  spec. dječije i preventivne stomatologije

“Preventivni postupci kod djece s Down sindromom u stomatološkoj ordinaciji”

(Amela Brčkalija, Nudžejma Čengić,  Samra Korač), prezentirala je dr Amela Brčkalija,  spec.dječije i preventivne stomatologije

“Stav roditelja prema oralnom zdravlju predškolske djece i percepcija značaja redovnih stomatoloških pregleda za oralno zdravlje”

(Lejla Sačić, Lejla Murtić, Tanja Pejčinović-Janeček, Elma Katana, Emina Čengić), prezentirala je dr Emina Čengić

Učešćem  specijalista dječije i prevetivne stomatologije iz JUDZKS na I.Kongresu preventivne stomatologije još je jednom potvrđena njihova stručnost kako iz naučnog tako i sa stručnog aspekta.

CENTAR ZA NNID
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava