English language
Ukratko o UstanoviNovonastala situacija u Ustanovi    
 
Informacije o novonastaloj situaciji u Ustanovi Minimize

Povodom novonastale situacije u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, slučaja "Bayer" (Bayer) i blokiranja računa Ustanove, neusvajanja Izvještaja o radu za 2010. godinu od strane Skupštine Kantona Sarajevo, te neisplaćivanja tranše za julsku platu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, u prilozima ispod nudimo Vam detaljnije informacije.

  
 
Aktuelno Minimize

ODOBRENA POZAJMICA ZA DEBLOKADU RAČUNA (24.08.2011.)

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je u ponedjeljak, 22.08.2011. godine, na vanrednoj sjednici, uz saglasnost Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, donio odluku o odobravanju pozajmice JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u iznosu od 1.203.647 KM u svrhu deblokade transakcijskih računa Ustanove.

Deblokadom računa biće stvoreni uvjeti za isplatu plaća zaposlenicima JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za juli 2011. godine.

 

NOVO SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - 11.08.2011.
"Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo nije imao pravo da blokira isplatu tranše, a Ministarstvo i Vlada nam nisu dostavili na naš upit nikakvo pismeno mišljenje o zabrani, niti ono postoji, te ovo sve skupa jasno govori o čemu se radi..."
NOVO SAOPŠTENJE
ZA JAVNOST

 pročitaj više ...

PONOVNA URGENCIJA ZAVODU ZA ISPLATU JULSKE PLATE

„Ponovo vas pozivamo da isplatite tranšu za juli 2011. godine JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo koja je zarađena. Mi smo se pridržavali potpisanog Ugovora i narednih 15 dana avgusta nismo prekidali djelatnost ni u kakvom obliku iako obligacija kaže suprotno. Pošto se vi ne držite potpisanih obaveza upozoravam vas da je moguće da JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo vrlo brzo prestane sa svojom aktivnosti ne iz razloga zato što ne želi da radi, nego zato što nema sredstava za plate i materijalne troškove..."

PONOVNA
URGENCIJA

 pročitaj više ...

INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA UPRAVE NA PREVAZILAŽENJU SITUACIJE
"Menadžment Ustanove, ..., osjeća se prozvanim te i obaveznim da uposlenike Ustanove informiše o poduzetim aktivnostima u cilju rješavanja konkretne situacije nastale u vezi sa blokadom računa, a sve to u skladu sa zakonskom regulativom i normativnim aktima..."  INFORMACIJA
 pročitaj više ...

URGENCIJA ZAVODU ZA ISPLATU TRANŠE ZA JULSKU PLATU
"Pozivamo Vas da realizujete svoje obaveze preuzete gore pomenutim Ugovorom koji je u ovom slučaju pravni osnov, a ne mišljenje koje ničim ne obavezuje, i da pod hitno, najkasnije u roku od 24 sata, uplatite pomenutu naknadu kako bi se uposlenicima obračunala i isplatila plaća za mjesec juli. Ovo tim prije iz razloga što je za ovo čitavo vrijeme Ustanova radila i pružala usluge Vašim osiguranicima..."  PISMO URGENCIJE
 pročitaj više ...

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST GENERALNOG DIREKTORA (03.08.2011.)
"Radi se o političkom pritisku premijera i ministra zdravstva da ja odstupim sa ove funkcije. Sporan je metod i način kako se to radi. Pokrenuta je čitava hajka u režiji Sindikata, anonimnih pisama, napada ministra, blokade računa, neusvajanja Izvještaja, neusvajanja Plana, kriminaliziranja mene i menadžmenta samo sa ciljem da dam ostavku..." SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
 pročitaj više ...

SLUČAJ BAJER (BAYER)

Svi ugovori i obaveze iz ugovora u vezi Bayera DGmbh Minhen stvorene su za vrijeme mandata dr. Mahira Tokića, sve do 09.01.2002. godine (četiri ugovora sa Bayerom vrijednosti oko 7,5 miliona KM i sve narudžbenice za robu u vrijednosti od 531.000,00 KM).

Nakon stupanja na funkciju 10.01.2002. godine i analize svih dobro skrivanih aspekata, utvrdili smo da postoje elementi štetnosti Ugovora, te nakon upoznavanja svih relevantnih institucija i revizija, Upravni odbor Ustanove je u dobroj namjeri proslijedio kompletnu dokumentaciju MUP-u Kantona Sarajevo radi očitovanja, a Kantonalni sud donio je naredbu o sprovođenju istrage protiv odgovornih lica koja traje do danas. 
slucaj_bajer_bayer
 pročitaj više ...
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava