English language
   
 
Pohvale/prigovori/primjedbe pacijenata Minimize
 
Osnovni kontakt podaci Minimize
Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo
Vrazova 11
71000 Sarajevo, Kanton Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel. ++387 33 292 500
Fax ++387 33 292 675

e-mail: judzks@judzks.ba
web: www.judzks.ba

 
Uprava i nemedicinske službe Minimize


Ime Pozicija E-mail adresa Telefon Fax
Amela Štitkovac Tehnički sekretar generalnog direktora judzks@judzks.ba +38733 292 506; 292 676; 443 890
+38733 292 675
Adis Mulahasanović Šef kabineta
adis.mulahasanovic@judzks.ba
+38733 292 690


Dinko Remić
Glavni tehničar Ustanove dinko.remic@judzks.ba +38733 292 615 +38733 292 615
Mahir Delić
v.d. Šef Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova mahir.delic@judzks.ba +38733 292 505

Adnan Šehić
Šef Službe ekonomsko finansijskih poslova adnan.sehic@judzks.ba +38733 292 510
Milomir Srećković v.d. Šef Službe tehničkih poslova milomir.sreckovic@judzks.ba +38733 292 509 +38733 292 520
Smiljana Viteškić
Voditelj Odjela za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti smiljana.viteskic@judzks.ba +38733 292 612
+38733 292 693
Zlatko Viteškić
Voditelj Odjela za ljudske resurse
zlatko.viteskic@judzks.ba +38733 292 609 +38733 292 609
Melisa Krnić
Javne nabavke
melisa.krnic@judzks.ba
+38733 292 607
+38733 292 554
Mirsel Selmanović
Odgovorno lice Odjeljenja za komercijalne poslove i nabavku nabavna.sluzba@judzks.ba
+38733 292 613
+38733 292 613
Saša Srećković
Odgovorno lice Odjeljenja za informatičku djelatnost
sasa.sreckovic@judzks.ba +38733 724 762
+38733 724 762
Edin Duraković
Informatičar
admin@judzks.ba +38733 724 762
+38733 724 762
Arman Šarkić Press služba press@judzks.ba +38733 292 557 +38733 292 557
Esma Zlatar
Centar za NNID-administrator web stranice esma.zlatar@judzks.ba +38733 292 671 +38733 292 671
Ademira Pehlić
Centar za NNID-bibliotekar
ademira.pehlic@judzks.ba +38733 292 671 +38733 292 671
  
 
Kontaktirajte nas - domovi zdravlja Minimize

OJ SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNE DJELATNOSTI
Ime Pozicija E-mail adresa Telefon Fax
Belma Hajdarević
Direktor OJ Spec-kons. dj.
specijalisticka@judzks.ba +38733 292 657 +38733 292 656
Bediha Palo
Glavna sestra OJ Spec-kons. dj. bediha.palo@judzks.ba +38733 292 658 +38733 292 656


OJ DOM ZDRAVLJA STARI GRAD
Ime Pozicija E-mail adresa Telefon Fax
Samira Ahmetović
Direktor OJ Stari Grad starigrad@judzks.ba +38733 278 640 +38733 278 676
Atifa Selmanović Glavna sestra OJ Stari Grad atifa.selmanovic@judzks.ba +38733 278 662 +38733 278 676
Centrala centralnog objekta
+38733 278 600; 278 601  
AMBULANTE


 


OJ DOM ZDRAVLJA CENTAR

Ime Pozicija E-mail adresa Telefon Fax
Đana Firdus-Tirić
Direktor OJ Centar centar@judzks.ba +38733 292 502 +38733 292 639
Emina Bajramović Glavna sestra OJ Centar emina.bajramovic@judzks.ba +38733 292 504 +38733 292 639
Centrala centralnog objekta
+38733 292 500  
AMBULANTE


 


OJ DOM ZDRAVLJA NOVO SARAJEVO

Ime Pozicija E-mail adresa Telefon Fax
Zumreta Bihorac-Kučuk
Direktor OJ Novo Sarajevo novosarajevo@judzks.ba +38733 724 704 +38733 724 787
Amra Ališić Glavna sestra OJ Novo Sarajevo amra.alisic@judzks.ba +38733 724 702 +38733 724 787
Centrala centralnog objekta
+38733 724 700  
AMBULANTE


 


OJ DOM ZDRAVLJA NOVI GRAD
Ime Pozicija E-mail adresa Telefon Fax
Merima Pašić
Direktor OJ Novi Grad novigrad@judzks.ba +38722 704 804
+38733 704 884
Jasna Kovač
Glavna sestra OJ Novi Grad jasna.kovac@judzks.ba +38733 704 802 +38733 704 884
Centrala centralnog objekta
+38733 704 800  
Recepcija Saraj-polje
+38733 277 600  
AMBULANTE


 


OJ DOM ZDRAVLJA ILIDŽA
Ime Pozicija E-mail adresa Telefon Fax
Džana Šačić
v.d. Direktor OJ Ilidža ilidza@judzks.ba +38733 625 856 +38733 638 602
Zineta Mulaosmanović
Glavna sestra OJ Ilidža zineta.mulaosmanovic@judzks.ba +38733 625 856 +38733 638 602
Centrala centralnog objekta
+38733 623 416; 624 627; 625 033  
AMBULANTE


 


OJ DOM ZDRAVLJA VOGOŠĆA
Ime Pozicija E-mail adresa Telefon Fax
Enisa Ahmić
Direktor OJ Vogošća vogosca@judzks.ba +38733 430 087 +38733 430 087
Nihada Kulovac
Glavna sestra OJ Vogošća nihada.kulovac@judzks.ba
+38733 430 087  
Centrala centralnog objekta
+38733 432 518; 436 384; 436 383  
AMBULANTE


 


OJ DOM ZDRAVLJA ILIJAŠ
Ime Pozicija E-mail adresa Telefon Fax
Amra Matoruga
Direktor OJ Ilijaš ilijas@judzks.ba +38733 584 351 +38733 402 585
Nusreta Dervišević Glavna sestra OJ Ilijaš nusreta.dervisevic@judzks.ba +38733 584 367 +38733 402 585
Centrala centralnog objekta
+38733 584 350  
AMBULANTE


 


OJ DOM ZDRAVLJA HADŽIĆI
Ime Pozicija E-mail adresa Telefon Fax
Fikret Ramić
Direktor OJ Hadžići hadzici@judzks.ba +38733 420 699  +38733 420 699
Vernesa Vladavić Glavna sestra OJ Hadžići vernesa.vladavic@judzks.ba
+38733 423 515  +38733 420 699
Centrala centralnog objekta
+38733 420 109; 421 247  
AMBULANTE


 


OJ DOM ZDRAVLJA TRNOVO

Ime Pozicija E-mail adresa Telefon Fax
Razija Ramusović
v.d. Direktor OJ Trnovo trnovo@judzks.ba
+38733 439 119 +38733 439 119
Velid Berilo Glavni tehničar OJ Trnovo velid.berilo@judzks.ba
+38733 438 003  
AMBULANTE


 

 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava