English language
Ferijalna praksa u JUDZKS    
 
Ferijalna praksa u JUDZKS Minimize

Ferijalna praksa u JUDZKS

Studenti medicine, stomatologije i psihologije ferijalnu praksu tokom školovanja mogu obaviti u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Na ime troškova rada mentora, materijalnih i drugih troškova koji nastaju u obavljanju ferijalne prakse, studenti lično snose troškove u iznosu od 50,00 KM.

Kao prvi korak u odobravanju obavljanja ferijalne prakse u JUDZKS, potrebno je da student dostavi popunjenu i potpisanu molbu na Protokol Ustanove (Vrazova 11, prizemlje-ulaz sa druge strane zgrade, soba br. 2).


PREUZMITE MOLBU U PDF-u


Nakon što generalni direktor da svoju saglasnost po molbi studenta, student će biti obaviješten da izvrši uplatu gore navedenih troškova i u prostorijama Ustanove potpiše ugovor.

Po provedenoj proceduri, student se javlja direktoru doma zdravlja koji je odabrao i dogovara termin početka obavljanja prakse.

Sve dodatne informacije možete dobiti od referenata Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova JUDZKS na telefon 033/292-632.


 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava