English language
Informacije o UstanoviArhiva radova uposlenika UstanoveCV Medihe Avdić    
 
Radovi uposlenika Minimize

Curriculum vitae

Ime i prezime: MEDIHA AVDIĆ

Zvanje: Diplomirana medicinska sestra, mr.sci.oec.

E-mail: mediha.avdic@judzks.ba

 

Obrazovanje:

 • Srednja medicinska škola u Sarajevu
 • Viša medicinska škola u Sarajevu
 • Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu
 • magistar ekonomskih nauka u oblasti Menadžment u zdravstvu

Radno iskustvo:

 • od 1992. godine uposlenik JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo na radnim mjestima medicinske sestre OPZZ-a, medicinske sestre u porodičnoj medicini, polivalentne patronažne sestre
 •  trogodišnje iskustvo kao instruktor praktične nastave na Višoj medicinskoj školi na predmetu Primarne zdravstvene zaštite, i iskustvo predavača u Školi za odvikavanje od pušenja na Medicinskom fakultetu u Sarajevu
 • koordinator i predavač u procesu edukacije medicinskih sestara iz porodične medicine
 • član različitih radnih grupa i koordinator u implementaciji brojnih projekata iz sestrinstva i PM
 • od 2005. godine na poziciji glavne sestre JUDZKS
 • asistent na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu na predmetu Porodična medicina

  Dodatne aktivnosti:

 • polaznik mnogobrojnih edukacija, kurseva i seminara iz sestrinstva i porodične medicine
 • autor i koautor više radova i postera objavljenih na svjetskim kongresima, različitih edukativnih članaka i istraživačkih radova objavljenih u medicinskim časopisima
 • aktivni učesnik brojnih stručnih radionica, kongresa, konferencija i simpozijuma u BiH i inostranstvu
 • koautor brošure "Diabetes mellitus i tim porodične medicine"
 • autor promotivno-preventivnih vodiča "Vodič za njegu dijebetičnog stopala" i "Zdravstvena njega gerijatrijske populacije"
 • autor priručnika "Pružanje stručne pomoći na radnom mjestu"
 • koautor priručnika "Dobra praksa apliciranja parenteralne terapije u kućnoj posjeti"
 • autor monografije "Polivalentna patronažna djelatnost u timovima porodične medicine u Kantonu Sarajevo 2008 - 2010"
  
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava