English language
Informacije o UstanoviArhiva radova uposlenika UstanoveLutvo Sporišević-Kongres Opatija 2016    
 
Radovi uposlenika JUDZKS Minimize

Doc.dr. Lutvo Sporišević predstavio rad na 12. kongresu Hrvatskog pedijatrijskog društva

U  periodu od 13.10. do 16.10.2016., doc.dr. Lutvo Sporišević, spec. pedijatar u OJ Dom zdravlja Centar, prisustvovao je 12. kongresu Hrvatskog pedijatrijskog društva održanom u kongresnim centrima - Hotel Royal i Grand hotel 4 opatijska cvijeta u Opatiji, Republika Hrvatska. 

doc.dr. Lutvo Sporišević, spec. pedijatar

Dvanaesti kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva s međunarodnim sudjelovanjem okupio je ~ 800 liječnika pedijatara i liječnika srodnih specijalnosti  iz cijelog svijeta.    

Rad Kongresa bio je organiziran u vidu plenarnih predavanja pedijatrijskih subspecijalističkih društava i sekcija, te usmenih priopćenja i poster prezentacija autora. 

Kao jedini predstavnik Kantona Sarajeva, a treći predstavnik BiH, uključujući dvojicu kolegica/kolega iz drugih zdravstvenih ustanova iz FBIH, doc.dr. Lutvo Sporišević prezentirao je rad pod naslovom „Značenje probira životnih navika i čimbenika kardiovaskularnog rizika u zdrave djece.   

Prezentirane teme, masovnost prisustvovanja i organizacija kongresa su doprinijeli da 12. kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva s međunarodnim sudjelovanjem dobije maksimalnu ocjenu.

Održani  kongres bio je izvanredna prilika transfera saznanja iz pedijatrije, te usvajanja recentnih pristupa u  kontekstu dijagnoze i liječenja kazusa u pedijatriji, kao i prevencije i promocije zdravlja u dječijoj  dobi.

Uspostavljeni su novi profesionalni kontakti, a sve u cilju unapređenja svakodnevnog liječničkog rada  i adekvatnije  njege oboljeloj  djeci.

CENTAR ZA NNID
 

 Pronađite nas:


 MAPA DOMOVA
ZDRAVLJA
 
 
Stručni časopisi
i baze podataka
 
 
 
 
 
Spisak knjiga u biblioteci

 
Brošura za
zdravstvene radnike
o ophođenju prema
osobama sa invaliditetom

 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2017. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava