English language
MenadžmentUpravni odbor    
 
Upravni odbor Minimize
Upravni odbor Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo:

1. Elvesta Mulahasanović
predsjednik

2. Elmedina Bašić-Ešpek
član

3. Aida Pavlović
član

4. Zaim Halvadžija
član

5. Omer Hadžiomerović
član

  
 

 Pronađite nas:


 MAPA DOMOVA
ZDRAVLJA
 
 
Stručni časopisi
i baze podataka
 
 
 
 
 
Spisak knjiga u biblioteci

 
Brošura za
zdravstvene radnike
o ophođenju prema
osobama sa invaliditetom

 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2017. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava