English language
Organizaciona strukturaSektor medicinskih poslova    
 
Primarna zdravstvena zaštita Minimize

1. Služba Opšte primarne zdravstvene zaštite i Ambulanta porodične medicine
2. Dispanzer za predškolsku djecu
3. Dispanzer za školsku djecu i omladinu
4. Pneumoftiziološki dispanzer
5. Stomatološka služba
6. Služba za laboratorijsku dijagnostiku
7. Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku
8. Higijensko epidemiološka služba
9. Centar za fizikalnu rehabilitaciju
10. Centar za mentalno zdravlje

  
 
Specijalističko-konsultativna zaštita Minimize

1. Internistička služba
2. Savjetovalište za dijabetes
3. ORL služba
4. Oftalmološka služba
5. Neurološka služba
6. Savjetovalište za epilepsiju sa EEG kabinetom
7. Stomatološka služba: pedodoncija, bolesti usta, bolesti zuba/endodoncija, protetika/paradontologija, oralna hirurgija, ortodoncija/ortopedija vilica


  
 

 Pronađite nas:


 MAPA DOMOVA
ZDRAVLJA
 
 
Stručni časopisi
i baze podataka
 
 
 
 
 
Spisak knjiga u biblioteci

 
Brošura za
zdravstvene radnike
o ophođenju prema
osobama sa invaliditetom

 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2017. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava