English language
Provođenje istraživanja u JUDZKS    
 
Istraživački rad u Ustanovi Minimize

Provođenje istraživanja u JUDZKS - obavještenje

U slučaju da želite provesti istraživanje u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u svrhu izrade stručnog, diplomskog, magistarskog, doktorskog rada/disertacije, potrebno je da Centru za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS dostavite sljedeće:

  • Popunjen i potpisan obrazac Zahtjeva za odobrenje provođenja naučnog istraživanja u JUDZKS
  • Apstrakt/projekat istraživanja koji uključuje sve potrebne podatke (uvod, ciljevi, metodologija)
  • Kopiju rješenja fakulteta o prihvatanju teme (ako je riječ o završnom radu)
  • Kopiju mišljenja nadležnog etičkog komiteta o istraživanju (ukoliko mišljenje postoji)

Molbu sa priloženom dokumentacijom možete dostaviti putem Protokola Ustanove (lokacija: OJ Dom zdravlja Centar-Vrazova, ulaz iz ulice Đoke Mazalića).

Naučno vijeće Ustanove će razmotriti Vašu dokumentaciju i po potrebi istu proslijediti Etičkom komitetu Ustanove na mišljenje.


Prije  započinjanja istraživanja,
svi istraživači, bili oni uposlenici Ustanove ili ne, dužni su potpisati Sporazum sa Ustanovom, kojim se definišu međusobna prava i obaveze u polju naučnog istraživanja.

Sve dodatne informacije možete dobiti od uposlenika Centra za NNID - kontakt telefon: 033/292-671
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2017. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava