English language
Savjeti i novosti o zdravljuDjecaDjeca i obroci    
 
Djeca Minimize

Djeca koja češće jedu često su i aktivnija

Ova studija, koju su sproveli stručnjaci sa Harakopio univerziteta u Atini, Grčka, i Univerziteta u Atini, Grčka, sa odsjeka za prehranu i sportsku medicinu, imala je dva cilja: a) da istraži vezu između učestalost jedenja i tjelesne forme kod djece, te b) da identifikuje moguće faktore koji mogu objasniti ovu vezu.

Tokom studije izvršena je procjena tjelesne kompozicije (antropometrija) i unosa prehrambenih proizvoda (trodnevne zabilješke o konzumiranoj hrani) kod 151 djeteta. Djeca su klasificirana u tri grupe zavisno od broja dnevnih obroka.

Fizička aktivnost je procijenjena u podgrupi od 48 dobrovoljaca putem četverodnevne akcelerometrije. Broj dnevnih obroka bio je u suprotnom odnosu sa procentom sala na tijelu, nakon prilagođavanja za starosnu dob i spol. Djeca koja su često objedovala tokom dana imala su manji ukupni i centralni adipozitet (salo) u poređenju na djecu koja su imala manji broj obroka dnevno. To stoji bez obzira na činjenicu da je energetski unos bio veći kod djece koja su često konzumirala hranu. Ustvari, djeca koja su često jela, više su vremena posvećivala i fizičkim aktivnostima, za razliku od djece koja su rjeđe jela tokom dana. Prema tome, može se zaključiti da je u ovoj studiji školske djece često konzumiranje hrane dovedeno u vezu sa boljom tjelesnom kompozicijom. Povećano trošenje energije zbog fizičke aktivnosti može, barem djelomično, objasniti bolju tjelesnu kompoziciju kod djece koja često jedu tokom dana.

Izvor: Međunarodni žurnal sportske medicine (International Journal of Sports Medicine)
Broj 03, tom 28, mart 2007.

http://www.thieme-connect.com/ejournals/toc/sportsmed/6155
  
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava