English language
Savjeti i novosti o zdravljuDjecaMaltretiranje-bullying    
 
Djeca Minimize

Nasilničko ponašanje među djecom (bullying) – Šta roditelji mogu uraditi?

Maltretiranje (bullying) je kada osoba namjerno i kontinuirano nanosi bol drugoj osobi. Bol može biti fizička ili emocionalna. Maltretiranje uključuje udaranje, guranje, nazivanje pogrdnim imenima, isključivanje iz zajedničkih aktivnosti i zadirkivanje. Ako se neko osjeća uplašeno ili uvrijeđeno kada je u društvu određene osobe, moguće je da je to posljedica maltretiranja. Maltretiranje je vrsta agresije koja može preći u nasilje. Djeca koja su žrtve maltretiranja trebaju pomoć odraslih osoba da intervenišu i pruže im podršku.

Roditelji trebaju obratiti pažnju na sljedeće zabrinjavajuće znakove da bi utvrdili da li je njihovo dijete možda žrtva nasilničkog ponašanja:

Dijete:

 • je često povrijeđeno i u modricama 
 • je preplašeno i ima noćne more 
 • gubi svoje stvari ili se one često kvare 
 • se povlači u sebe 
 • ne želi ići u školu 
 • nema prijatelje i ne pozivaju ga na zabave
 • je često bolesno 
 • se ponaša agresivno

Roditelji mogu pomoći djetetu da izađe nakraj sa maltretiranjem na sljedeće načine:

 • pitajući dijete šta nije u redu 
 • podsjećajući dijete da je njegovo pravo da se osjeća sigurnim 
 • podučavajući dijete da prepozna nasilničko ponašanje 
 • učeći dijete da je u redu reći odraslima o slučajevima maltretiranja 
 • podučavajući dijete kako da se zauzme za sebe (tj. podučiti ga da pogleda nasilnika u oči i kaže mu “prestani me maltretirati”) 
 • podučavajući djecu da se ne smiju djeci koju drugi maltretiraju, da ne učestvuju u maltretiranju, da ne pružaju puno pažnje djetetu koje maltretira druge i da ne isključuju nikoga iz zajedničkih igara
 • obraćajući se upravi škole i zahtijevajući djelovanje po pitanju nasilničkog ponašanja 
 • traženjem pomoći stručnjaka radi unapređivanja djetetovih vještina komunikacije i rada u školi. Dijete koje je žrtva maltretiranja na većem je riziku da će ponovo biti maltretirano (čak i kada se riješi problem prvog slučaja maltretiranja).

U slučaju da njihovo dijete maltretira druge, roditelji trebaju:

 • bolje nadzirati dijete kada se igra sa drugom djecom 
 • objasniti djetetu šta je maltretiranje i zašto je ono neprihvatljivo
 • pokušati navesti dijete da razumije kako se osjeća osoba koju drugi maltretiraju 
 • upitati dijete kako bi se ono osjećalo da ga neko maltretira 
 • razgovarati s djetetom o tome šta bi ga navelo da prestane maltretirati drugu djecu
 • pokazati djeci kako da se uključuju u igru sa drugima na prijateljski način 
 • odrediti jasna pravila i posljedice, te biti konzistentan u rješavanju problema lošeg ponašanja
 • pohvaliti djecu kada pokazuju saradnju u igri 
 • razmotriti mogućnost uključivanja djeteta u grupni program u kojem bi dijete naučilo kako da kontroliše svoje ponašanje

Izvor: Australijsko psihološko društvo (Australian Psychological Society)

Pročitajte još:

  
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava