English language
Savjeti i novosti o zdravljuDjecaPrevencija zlostavljanja djece2    
 
Djeca Minimize

Zaštita djece od zlostavljanja - 3. stranica

Branite ih i razgovarajte

Dati informacije djeci u cilju prevencije predstavlja samo početak. Svako od nas ima neku ulogu u ovome. Imajte na umu da trebate biti odbrana svakom djetetu koje poznajete ili susrećete. Ako je neko dijete zlostavljano i vi o tome ne govorite, ko će to uraditi? Ako sumnjate da je neko dijete zlostavljano, stupite u kontakt sa službom ili organima vlasti koji su za to nadležni.

Postanite volonter

Postoje brojne organizacije za pomoć djeci, stotine djece kojoj su potrebni uzori, prihvatilišta i ljudi koji će ih odbraniti.

Donirajte

Bez obzira na to kakav je vremenski trenutak, materijal, novac i donacije su dobro došli jer su potrebe velike. Društvene organizacije će biti pod sve većim pritiskom kako se bude povećavao broj djece koja progovore o zlostavljanju. Preuzimanje brige o ovoj djeci doprinosi tome da se prekine pakleni krug seksualnog zlostavljanja.

Ovaj projekat govori o angažmanu koji će doprinijeti smanjenju seksualnog zlostavljanja u našoj društvenoj zajednici. Čim neko dijete kaže da je bilo žrtva zlostavljanja, njegov oporavak može započeti. Sljedeća etapa je da se sačini zvanična izjava kod organa vlasti i započne liječenje. Trebalo bi također liječiti i zlostavljača, kad to bude moguće.

II dio – Šta znači "zlostavljanje djece"?

Radi se o situaciji u kojoj neka odrasla osoba povrijedi dijete ili prijeti da će fizički ili mentalno povrijediti neko dijete. Zlostavljanje može biti fizičko, seksualno ili emocionalno: može se raditi o zapostavljanju, uskraćivanju brige o djeci, fizičke njege, medicinske ili pedagoške njege djeteta, ili o napuštanju.

Ko su osobe koje zlostavljaju?

Može se raditi o nepoznatim osobama, članovima porodice, prijatelima, komšijama ili osobama koje dijete poznaje i u koje ima povjerenja. Zlostavljanje ne poznaje socijalno-ekonomske granice, rasne ili vjerske. Može se desiti u svim sredinama.

Istraživanja pokazuju da većina seksualnih zlostavljanja ne ostavlja fizičke posljedice (patnja se iskazuje prije svega na nivou odnosa povjerenja koji je narušen). Psihološke posljedice mogu, međutim, biti teške.

Posljedice seksualnog zlostavljanja

Svako dijete koje je žrtva seksualnog zlostavljanja pati na različit način, ali je svako dijete isto tako još više izloženo novom zlostavljanju.

Zlostavljanje i nebriga o djeci često izazivaju osjećaj krivice, osjećaj da je povrijeđena njihova intima, da su izgubili kontrolu nad onim što se dešava sa njihovim životom i nedostatak vjere u sebe.

Čak i ona djeca za koju se čini da su prevazišla osjećaj zlostavljanja boje se:

  • Da će se to ponovo dešavati 
  • Da su uradila nešto loše
  • Da i drugi odnosi mogu postati zlostavljanje

Dugotrajni efekti zlostavljanja i nebrige o djeci

U ove efekte ubrajamo emocionalne poremećaje, poremećaje ponašanja, pogoršanje uspjeha u školi, osjetljivost u odnosu na ostale situacije seksualnog zlostavljanja ili maltretiranja, depresije i pokušaje samoubistva.

Iako ovi simptomi ne moraju obavezno biti vezani za zlostavljanje, treba se s njima suočiti što je prije moguće i ne dozvoliti da ostanu neotkriveni. Istraživanja pokazuju da su neki loši učenici, oni koji su bježali od kuće, ovisnici o drogama, zatvorenici ili osobe koje se prostituišu bili često žrtve zlostavljanja.

Imajući ovo na umu, jasno je da moramo posvetiti svoju energiju i resurse na prevenciju, pomoć i liječenje djece koja su maltretirana ili zapostavljana. To znači da se ovoj djeci garantuje, kao i budućim generacijama, dobro odrastanje i ostvarenje njihovih potencijala.

Kako reagovati kad djete progovori o zlostavljanju

Strah pred djetetom koje progovori o zlostavljanju je realna činjenica. Najvažnije je da ostanemo mirni i da mu pružimo podršku u onom što su proživjeli. Dajte mu priliku da opiše situaciju svojim vlastitim riječima. Nemojte intervenisati dok govori i nemojte pretjerano reagovati. Nemojte ga ni na koji način kritikovati. Dijete mora znati da imate u njega povjerenja i da ste zadovoljni što vam je to ispričalo, da ono nije uradilo ništa loše, da ćete vi uraditi sve što možete da se ta situacija više ne dešava i da ćete se potruditi da mu pomognete.

Nemojte djetetu ništa posebno obećavati. Ono će biti razočarano ako ne budete u mogućnosti da održite svoja obećanja.

Djecu koja su bila fizički ili seksualno zlostavljana treba pregledati ljekar (ako je moguće, ljekar opšte prakse kojeg dijete poznaje ili onaj koji ima iskustva u ovom domenu). Neka dijete učestvuje u ovom procesu.

Imajte uvijek na umu da dijete, skoro bez izuzetka, ne laže o zlostavljanju, osim u slučaju kad sve negira.

Imajte na umu, također, da se posljedice zlostavljanja iskazuju dugotrajno i nisu uvijek vidjljive.

Prijavljivanje sumnje o zlostavljanju ili nebrige o djeci

Odluka da se prijave ovakve pojave je uvijek teška. Većina seksualnog zlostavljanja i skoro svo fizičko i emocionalno zlostavljanje počine osobe koje su bliske djetetu i poznate njegovoj porodici i okruženju. To često prouzrokuje oklijevanje. Treba imati na umu da je jedino počinilac kriv i da je vaša dužnost da ga prijavite.

Prijavljivanje zlostavljanja štiti dijete ali može, isto tako, omogućiti psihološku ili medicinsku pomoć agresoru. Onaj ko ima hrabrosti da progovori omogućuje da se spasi život nekog djeteta i, vrlo vjerovatno, druge djece.

Svaka osoba koja sumnja da je neko dijete zlostavljano ima dužnost da to prijavi nadležnim organima vlasti. Važno je znati da pred zakonom, postojanje dokaza nije neophodno. Svaki slučaj sumnje mora biti predmet prijave. Prijaviti može biti teško, ali ko će to uraditi u ime žrtve, ako ne vi?

Šta uraditi nakon što se zlostavljanje prijavi

Efekat koje zlostavljanje ima na djecu sastoji se od više faktora:

  • Vrste i težine zlostavljanja
  • Odnosa između počinioca i djeteta
  • Trajanje situacije zlostavljanja
  • Reakcije osoba koje okružuju dijete
  • Podrške koja se djetetu daje da bi mu se obezbijedio potpuni oporavak

Najvažniji element za oporavak djeteta jeste da mu se da do znanja da ono nije odgovorno za ono što mu se desilo. Roditelji, jasno, imaju suštinsku ulogu u ovom pristupu, ali i profesionalna pomoć ima također veliku važnost.

Pogrešno je vjerovati da ća dijete zaboraviti ono što je doživjelo ako se o tome ne govori. Govorilo ono o tome ili ne, njegov život je time obilježen. Pomoć djetetu u procesu oporavka ima značaj koji se ne smije potcijeniti.

Što se tiče liječenja zlostavljača, ono je od posebne važnosti kad se radi o maloljetnim delinkventima. Ustvari, oni usvajaju model zlostavljačkog ponašanja za cijeli život, što može dovesti do toga da stotine djece bude zlostavljano. Brza intervencija je, dakle, neophodna, jer je adolescencija period kad intervencije daju najuspješnije rezultate.

Nadležne društvene institucije

Na vama je da potražite nadležne službe u vašoj zajednici za zaštitu djece od zlostavljanja poput dječije bolnice, policije, službe socijalne zaštite itd.

I Internet se može iskoristiti da se zaštite djeca od seksualnog zlostavljanja – korisnici Interneta koji naiđu na pornografske stranice treba da informišu policiju ili druge nadležne službe koje će pomoći da se data internetska stranica ukloni.

 Prethodna: Principi zaštite

  
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava