English language
Centar za fizikalnu rehabilitacijuCentri za fizikalnu rehabilitaciju JUDZKS    
 
Predstavljamo Vam...

Centri za fizikalnu rehabilitaciju JUDZKS

U okviru JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo djeluje 7 centara za fizikalnu rehabilitaciju, u kojima je zaposleno 14 specijalista fizijatrije i 143 fizioterapeuta svih nivoa obrazovanja.

Prilikom prvog dolaska u Centar, pacijenta pregleda fizijatar, te nakon uspostavljanja dijagnoze, određuje terapiju koju provode fizioterapeuti.

Usluge fizioterapije u našim centrima uključuju:
elektroterapiju (različite vrste struja za smanjenje boli, poboljšanje metabolizma, jačanje oslabljenih mišića, poboljšanje cirkulacije određenog područja i sl.), terapijski ultrazvuk, magnetoterapiju, toplotne procedurekineziterapiju (terapija pokretom), razvijanje posebnog sistema vježbi za jačanje muskulature individualno prilagođenog za svakog pacijenta i za različita stanja.

Fizioterapeuti takođe koriste različite tehnike manipulacije i manuelne masaže.

Važna uloga fizioterapeuta je i rad sa rizičnim grupama, posebno djecom, te prevencija razvoja određenih slabosti mišića razvijanjem programa fitnesa za poboljšanje držanja tijela i sprečavanje povreda.

Lokaliteti Minimize
Usluge fizikalne medicine i rehabilitacije u okviru JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo pružaju se na sljedećim lokalitetima:
  • OJ Dom zdravlja Stari Grad, Logavina 32, telefon: 233 155
  • OJ Dom zdravlja Centar, Vrazova 11, telefon: 292 546
  • OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo, Grbavička 2-c, telefon: 216 586
  • OJ Dom zdravlja Novi Grad:
      1. centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2, telefon: 653 878 (lokal 256)
      2. ambulanta Saraj Polje, X Transverzale bb, telefon: 277 638
  • OJ Dom zdravlja Vogošća, Igmanska 52, telefon: 432 518, 436 384 (centrale)
  • OJ Dom zdravlja Ilidža, Mustafe Pintola 1, telefon: 625 907
 
 
Prvi kongres fizioterapeuta BiH Minimize
 
 
 
O fizioterapiji - Brošura UFFBiH Minimize
 
 
Prezentacije stručnjaka Minimize
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava