English language
Dispanzer za školsku djecu i omladinu    
 
Dispanzer za školsku djecu i omladinu Minimize

Pruža zdravstvenu zaštitu djeci i omladini od 7 do 14 godina koja se organizuje dispanzerskom metodom, a kada su u pitanju mladi od 14 do 18 godina, vrši samo preventivne preglede. Služba obavlja sistematske preglede učenika osnovnih i srednjih škola, kontrolne ciljane preglede učenika, serijske ciljane preglede, kontinuirano sprovodi sve imunizacije, zdravstveno obrazovanje, procjenu psihofizičkog stanja omladine kod izbora zanimanja i upisa za dalje školovanje. 

Organizuje predavanja za školsku djecu i omladinu i sarađuje sa pedagogom, socijalnim radnikom i psihologom, kao i sa ostalim specijalistima. Vrši pregled, liječenje i rehabilitaciju u ordinaciji i u kući, diferencijalnu dijagnostiku, specijalističko-konsultativne i konzilijarne preglede.

Pri Dispanzeru radi i:
  • SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU I TERAPIJU POREMEĆAJA ISHRANE KOD DJECE I OMLADINE: Savjetovalište je smješteno u OJ Dom zdravlja Centar.

O sistematskim pregledima školske djece u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo informišite se ovdje.

RADNO VRIJEME DISPANZERA ZA ŠKOLSKU DJECU
  
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava