English language
Dispanzer za predškolsku djecuSistematski pregledi djece za upis u školu    
 
Iz Ustanove Minimize

Sistematski pregledi djece za upis u školu

Sistematski pregledi djece za upis u školu su obavezni i usmjereni su na ocjenu fizičkog i psihičkog stanja djeteta, na pravovremeno otkrivanje poremećaja vida, strabizma, oštećenja sluha i razvoja govora, otkrivanje ortopedskih anomalija te ocjenu stanja zuba (karijes i ortodontske anomalije), kao i uočavanje bilo kakvog drugog poremećaja zdravlja djeteta. Dijete sa uočenom anomalijom upućuje se od strane pedijatra na konsultativni pregled odgovarajućem specijalisti (npr. oftalmolog, fizijatar, ortoped, labaratorijska i druga dijagnostika, itd.).

Sistematski pregledi obavljaju se u Savjetovalištu za zdravu djecu u sklopu predškolskog dispanzera.

Za sistematski pregled potrebno je sljedeće:

 • pregled stomatologa
 • pregled fizijatra
 • vakcinacija i pregled ordinirajućeg pedijatra

Puna vakcinacija djeteta nije neophodna, ali je poželjna. Ako je vakcinacija nepotpuna, uz saglasnost roditelja daje se prva vakcina koja je po programu vakcinacije, te se dalja vakcinacija nastavlja u školskom dispanzeru. Ako dijete nije nikako vakcinisano, a roditelji ne žele da ga vakcinišu, potreban je potpis roditelja u zdravstveni karton djeteta.

Prebacivanje kartona djece godišta za upis u školu u Dispanzer za školsku djecu vrši se automatski pred početak školske godine ako je škola u istoj općini, te je poželjno da roditelji tokom sistematskog pregleda navedu naziv škole u koju će dijete ići, a ako se škola nalazi u drugoj općini, onda se prebacivanje kartona vrši službeno putem prethodno popunjenog obrasca.

U tekstu ispod možete pronaći informacije o načinu provođenja sistematskih pregleda u različitim domovima zdravlja.

OJ Dom zdravlja Stari Grad

Lokalitet:
1. Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prizemlje), telefon: 278-608

 • Sistematski pregledi u OJ DZ Stari Grad obavljaju se radnim danima u prvoj smjeni
 • Prije dolaska pedijatru potrebno je obaviti pregled kod stomatologa i fizijatra bez uputnica
 • Djeca se za sistematske preglede ne naručuju, a pregled je moguće obaviti od početka mjeseca marta

OJ Dom zdravlja Centar

Lokaliteti:
1. Centralni objekat, Vrazova 11 (prvi sprat), telefon: 292-528
2. Ambulanta Podhrastovi, Bardakčije 26, telefon: 260-781 

 • Sistematski pregledi u OJ DZ Centar obavljaju se svakim radnim danom u obje smjene
 • Nije potrebno prethodno naručivanje, a na sistematski pregled za upis u školu može se doći od početka mjeseca marta
 • Uputnice za stomatologa i fizijatra dobijaju se tokom pregleda kod ordinirajućeg pedijatra

OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo

Lokaliteti:

1. Centralni objekat, Bihaćka 2 (drugi sprat), telefon: 724-731
2. Ambulanta Velešići, Muhameda ef. Pandže bb, telefon: 814-535

 • Direktno se može otići stomatologu, a sve ostale eventualne uputnice se izdaju od strane nadležnog pedijatra u toku samog pregleda (fizijatar, logoped, laboratorija, dječiji hirurg, psiholog i sl.)
 • Sistematski pregledi djece u OJ DZ Novo Sarajevo obavljaju se svakim radnim danom (ponedjeljak – petak) u prvoj smjeni, a utorkom i četvrtkom i u prvoj i u drugoj smjeni
 • Nije potrebno prethodno naručivanje, a na sistematski pregled za upis u školu može se doći i od mjeseca februara

OJ Dom zdravlja Novi Grad

Lokaliteti:

1. Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2, telefon: 653-878, lokal 220

2. Saraj Polje, X Transverzale,  telefon: 277-601

 • Svako dijete pri sistematskom pregledu upućuje se na pregled kod stomatologa i fizijatra, a po potrebi i drugim specijalistima
 • Sistematski pregledi djece obavljaju se u obje smjene
 • Nije potrebno naručivanje za pregled
 • Sistematski pregledi djece obavljaju se od 1. februara u kontinuitetu do septembra tekuće godine; poželjan je raniji dolazak radi izbjegavanja gužve tokom aprila i maja

OJ Dom zdravlja Ilidža

Lokaliteti:
1. Centralni objekat, Mustafe Pintola br. 1, telefon: 623-416 (lokal 207)
2. Ambulanta Hrasnica I, Šehitluci br. 6, telefon: 580-860

 • Stomatologu i fizijatru sva djeca za sistematski pregled idu bez uputnice
 • Sistematski pregledi se obavljaju u prvoj i drugoj smjeni dok je to moguće, ali u vrijeme korištenja drugog dijela godišnjih odmora obavljaju se uglavnom u prvoj smjeni
 • Djeca se za sistematske preglede naručuju
 • Poželjno je da se roditelji informiraju o mogućem obavljanju sistematskog pregleda već u februaru i martu, da bi se smanjile gužve koje obično nastaju u aprilu kada počinje upis u škole

OJ Dom zdravlja Vogošća

Lokalitet:
1. Centralni objekat, Igmanska 52, telefon: 432-518, 436-383, 436-384 (centrale)

 • Sistematski pregled djece za upis u školu u OJ DZ Vogošća podrazumijeva osnovne laboratorijske pretrage, pregled fizijatra, stomatologa i pedijatra, a po potrebi i drugih specijalista
 • Djeca se za sistematske preglede naručuju
 • Pregledi se vrše u terminu od 11 do 13 sati
 • Sistematski pregled se može obaviti već od kraja februara-početka marta

OJ Dom zdravlja Ilijaš

Lokalitet:
1. Centralni objekat, Bogumilska 6, telefon: 584-357

 • Sistematski pregledi obavljaju se od početka mjeseca marta
 • Pedijatar obavlja kompletan pregled djeteta po sistemima, a po potrebi se daju uputnice za laboratorijske pretrage, EKG, pregled fizijatra, oftalmologa i dr.
 • Nakon pregleda pedijatra, obavezan je pregled stomatologa - bez uputnice
 • Pregledi se obavljaju u prvoj smjeni; djeca se za pregled naručuju

OJ Dom zdravlja Hadžići

Lokalitet:
1. Centralni objekat, A. Lažetića br. 2, telefon: 033/580-370, 033/420-109 (centrala), lokal 110

 • Sistematski pregled podrazumijeva kompletan fizikalni pregled, provjeru vida i sluha, psihološki test, raspoznavanje boja, držanje tijela i utvrđivanje eventualnog deformiteta stopala
 • Sistematski pregledi se obavljaju u prvoj smjeni; unaprijed se pravi spisak i pacijenti se blagovremeno obavještavaju, te obično nema čekanja
 • Pregled fizijatra je po indikaciji
 • Pregled stomatologa je obavezan - pregledi se obavljaju od 12,30 h - Dispanzer za predškolsku djecu dnevno prosječno naruči 5 djece.

  
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava