English language
Internistička služba    
 
Internistička služba Minimize

Internistička služba obavlja specijalističko-konsultativne preglede, sistematske preglede, obrade za Invalidsko-penzionu komisiju /IPK/, kao i preglede u okviru predoperativne pripreme. Radi na ranom otkrivanju kardiovaskularnih oboljenja, šećerne bolesti, oboljenja probavnog trakta i ostalih internističkih oboljenja. Po potrebi učestvuje u rješavanju hitnih slučajeva. Sarađuje sa ostalim službama JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

U okviru službe djeluje i sljedeće savjetovalište:
  • SAVJETOVALIŠTE ZA DIJABETES U ovom savjetovalištu pacijenti dobijaju dijabetičarsku knjižicu, savjete o ishrani, njezi stopala, načinu života i mogućim komplikacijama. Pacijentima se uz kompletan internistički pregled određuje i “body mass index”, mjeri pulzacija na krvnim sudovima, snima EKG, određuje nivo glukoze u krvi i, po potrebi, radi oralni glukoza tolerans test (OGTT). Iz ovog savjetovališta se pacijenti, kojima je to potrebno, prevode na inzulinsku terapiju poslije sedmodnevne obuke od strane ljekara i diplomirane medicinske sestre. Savjetovalište sarađuje sa svim ostalim službama Ustanove u cilju sveobuhvatne kontrole pacijenata koji imaju šećernu bolest.
Sedmični raspored rada Internističke službe po lokalitetima:
  1. OJ Dom zdravlja Centar
  2. OJ Dom zdravlja Stari Grad
  3. OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo
  4. OJ Dom zdravlja Novi Grad
  5. OJ Dom zdravlja Ilidža
  6. OJ Dom zdravlja Vogošća
  7. OJ Dom zdravlja Ilijaš
  8. OJ Dom zdravlja Hadžići
  
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava