English language
Pneumoftiziološki dispanzer    
 
Pneumoftiziološki dispanzer Minimize

Ovaj Dispanzer pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu kroz sljedeće djelatnosti: dijagnostiku i liječenje plućnih oboljenja, vršenje periodičnih pregleda, izdavanje ljekarskih uvjerenja, aktivan nadzor oboljelih od specifičnih plućnih oboljenja, kao i hemioprofilaksu kontakta. Obavlja detaljan pregled radiografisanih lica sa sumnjivim plućnim promjenama i funkcionalnu dijagnostiku pluća.

Preuzima liječenje bolesnika otpuštenih iz bolnice i brine se o njihovoj rehabilitaciji. Sarađuje sa ostalim službama u okviru JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i drugim kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

U okviru Dispanzera djeluje i:
  • ALERGOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE: Alergološko savjetovalište bavi se dijagnosticiranjem i liječenjem alergijskih atopijskih bolesti, pri čemu se koristi aparatom UNICAP 100E, kao in vitro metodom određivanja totalnih i specifičnih imunoglobulina E. Nalazi se u OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo.
  
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava