English language
Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku    
 
Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku Minimize

Ova služba stanovništvu Kantona Sarajevo pruža sljedeće usluge rendgenske dijagnostike: vršenje standardnih rendgenskih pretraga (radiološka dijagnostika koštanog sistema, toraksa i torakarnih organa, kičme), kao i specijalnih snimaka (glava, mastoidi, zigomatični lukovi).

Kontrastnom radiološkom dijagnostikom obavlja pretrage: jednjaka, gastroduodenuma, tankog i debelog crijeva, pasaže, intravenske urografije, infuzione urografije, fistulografije, dijaskopije pluća i srca. 

Ultrazvučnom dijagnostikom dobiva informacije o mekim tjelesnim tkivima (vrat, štitnjača, testisi, dojke, mišići), koštano-zglobnim strukturama, uključujući i kukove djece. Radiološka zubna dijagnostika obavlja usluge snimanja zuba i razvijanja filmova.

U OJ Novi Grad uvedena je i kolor dopler ultrazvučna dijagnostika.
  
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava