English language
   
 
Trajno stručno usavršavanje


Koordinator Centra:

doc.dr. Zaim Jatić, spec. porodične medicine

Stručni saradnici Centra:
  • Esma Zlatar
  • Ademira Pehlić
  • Orhan Milišić

       
    Sjedište Centra: Vrazova 11, II sprat


        Tel/fax: 033/ 292-671
        E-mail: esma.zlatar@judzks.ba 
                    ademira.pehlic@judzks.ba
                    orhan.milisic@judzks.ba


Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo (Centar za NNID) osnovan je u februaru 2014. godine u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Sl. novine FBiH, 46/10) i Statutom JUDZKS usvojenim 2013. godine.

Osnovna djelatnost Centra za NNID dijeli se na:

  1. Nastavnu djelatnost (dodiplomska/postdiplomska praktična nastava, trajno stručno usavršavanje)
  2. Naučno-istraživačku djelatnost (podsticanje kvalitetnih istraživanja uz podršku biblioteke, elektronskih resursa-stručnih časopisa i baza podataka, informatičke opreme i dr.)

dok dodatna djelatnost Centra za NNID uključuje:

3.  Promotivno-preventivne aktivnosti usmjerene ka stanovništvu.


 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava