English language
Arhiva dešavanja iz KPR-a2. STRUČNI SASTANAK-neugodni susreti    
 
Novosti iz Ustanove Minimize

Udruženje ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine Federacije Bosne i Hercegovine

Association of Family Physicians of Federation of Bosnia and Herzegovina

Adresa: Hasana Kikića 8, 71 000 Sarajevo

Tel/fax: 033/ 215 751

e-mail : info@afpfbih.org

PODRUŽNICA ZA KANTON SARAJEVO


Sarajevo, 12.06.2010. godine

Centar za edukaciju porodične medicine, OJ DZ Centar, Vrazova 11/II

2. stručni sastanak

,,Porodični ljekari i pacijenti - Neugodni susreti’’

-izvještaj-

Dana 12.06.2010. godine održan je 2. stručni sastanak udruženja ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine FBiH – podružnica za Kanton Sarajevo u prostorijama Centra za edukaciju porodične medicine OJ DZ Centar, Vrazova 11. Na sastanku je učestvovalo 34 ljekara iz Sarajeva, Tuzle, Mostara i Konjica.

Program stručnog sastanka je u prilogu.

U prvom dijelu stručnog sastanka su izneseni podaci o incidentom ponašanju pacijenata u zemljama okruženja, kao i zemljama zapadne Europe, predstavljni su teroretski okviri uzroka, prevencija i tretman agresivnog ponašanja u ambualnatama porodične medicine. U sklopu uvoda iznesen je i jedan slučaj agresivnog ponašanja prema doktorici.

Nakon diskusije prisutni su odlučili da se pokrene inicijativa za unaprijeđenje odnosa između porodičnih ljekara i pacijenata. U ovoj inicijativi će se obratiti pažnja na informisanje pacijenata (letci, brošure, posteri), razvijanje odnosa sa lokalnom zajednicom (sastanci u mjesnim zajednicama i općinama), iznalaženje regulativnih mogućnosti zaštite ljekara na radnom mjestu, sprovođenje ankete među ljekarima porodične medicine, kreiranje Procedure i formulara za prijavu incidentnih situacija, poboljšanje odnosa sa menadžmentom JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, uspostavljanje dobre saradnje sa pisanim i elektronskim medijima i edukacija ljekara  porodične medicine.

U organizaciji 2. Stručnog sastanka učestvuju Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Bosnalijek dd.

            

             dr. Meliha Holjan - Karahmet                                       Učesnici stručnog sastanka

Predsjednik Podružnice

mr.med.sci.prim.dr. Zaim Jatić

Email: jaticzaim@gmail.com

Tel. 061 810 774

  
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava