English language
Arhiva dešavanja iz KPR-aAKAZ - edukacija 07.11.2014.    
 
Novosti iz TSU Minimize

AKAZ - Kvalitetom do zadovoljstva korisnika

Prim.dr Lejla Mačković održala je u petak, 7. novembra 2014. godine u Domu zdravlja Centar – Vrazova internu edukaciju pod naslovom Upravljanje kvalitetom, a u okviru programa Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koju provodi Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ).


Tom prilikom, između ostalog je rečeno, da zdravlje stanovništva zavisi od kvaliteta zdravstvenog sistema. Tema edukacije bila je i Uvođenje sistema kvaliteta i pripreme za uvođenje sistema dobivanja povratnih informacija pacijenata o zadovoljstvu pruženim uslugama.

Prepoznajući i  cijeneći važnost zadovoljstva korisnika usluga JU Dom zdravlja KS provodit će redovno mjerenje zadovoljstva korisnika pruženom uslugom i tako dobiti uvid kako korisnici subjektivno procjenjuju kvalitet zdravstvene zaštite.  

Takođe, bitno je istaći da se već uveliko odvija proces uspostovljanja standardizacije kvaliteta zdravstvene usluge unutar timova porodične medicine i timova Centra za mentalno zdravlje u JU Dom zdravlja KS.

 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava