English language
Arhiva dešavanja iz KPR-aNovi specijalisti porodične medicine u JUDZKS    
 
Iz Ustanove Minimize

Novi specijalisti porodične/obiteljske medicine u JUDZKS

15. decembra 2017. godine i 26. janura 2018. godine održani su završni specijalistički ispiti iz porodične medicine u Centru za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Ispit su položili sljedeći specijalizanti:

 1. dr. Senada Ćosić - JUDZKS (OJ Ilijaš)
 2. dr. Ehlimana Ibrahimović - JUDZKS (OJ Ilijaš)
 3. dr. Mediha Krnjić - JUDZKS (OJ Stari Grad)
 4. mr.sc.med.dr. Elvedin Tatarević - JUDZKS (OJ Hadžići)
 5. dr. Sanela Muzaferija-Hrnjica - JUDZKS (OJ Stari Grad)
 6. dr. Azra Dupovac - JUDZKS (OJ Hadžići)
 7. dr. Rusmira Bašić - Donji Vakuf

Članovi ispitne komisije bili su:

 1. Doc.dr Amra Zalihić, predsjednica
 2. Doc. dr Zaim Jatić, član
 3. Doc. dr Amira Skopljak, član
 4. Mr. sci Amela Kečo, sekretar 

Prije završnog ispita specijalizanti su polagali praktični ispit iz kliničkih vještina (OSKI-Objektivni strukturirani klinički ispit) 07.11.2017. i 26.12.2017. godine.

Specijalističke projekte uspješno su odbranili 29.11.2017. godine, a teme projekata bile su sljedeće: 

 1. „Diabetes mellitus i poremećaj spavanja“ - dr. Bašić Rusmira, Donji Vakuf
 2. „Učestalost depresije kod pacijenata oboljelih od hipotireoze u timovima porodične/obiteljske medicine“-  dr. Ćosić Senada, JUDZKS-OJ Ilijaš
 3. „Procjena dijabetične polineuropatije upotrebom NTSS-6 skora i 10 g Semmes–Weinstein monofilament testa (SWME) i testa vibracijom pomoću 128 Hz zvučne viljuške“ - dr. Ibrahimović Ehlimana, JUDZKS-OJ Ilijaš
 4. „Znanje, stavovi i praksa roditelja o primjeni antibiotika u terapiji kod djece školskog uzrasta“ - dr. Muzaferija Sanela, JUDZKS-OJ Stari Grad
 5. „Ispitivanje preventivnih aktivnosti i samoprocjenjenog zdravlja kod zdravstvenih radnika“ - dr. Krnjić Mediha, JUDZKS-OJ Stari Grad
 6. „Prevalenca, oblici i uticaj nasilja pacijenata nad zdravstvenim radnicima JU Dom zdravlja KS“ - dr. Tatarević Elvedin, JUDZKS-OJ Hadžići
 7.  „Učestalost i razlozi odsustva sa posla uposlenika JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo“ - dr. Dupovac Azra, JUZDKS-OJ Hadžići

Upućujemo čestitke novim specijalistima porodične medicine i želimo im uspjeh u daljem radu!

CENTAR ZA NNID
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava