English language
Arhiva dešavanja iz KPR-aOdržan ispit iz kliničkih vještina (26.12.2017.)    
 
Novosti iz TSU Minimize

Održan ispit iz kliničkih vještina za specijalizante porodične medicine

U utorak, 26.12.2017. godine, u Centru za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS, održan je ispit iz kliničkih vještina (OSKI-Objektivni strukturirani klinički ispit) za specijalizante završne godine specijalizacije iz porodične/obiteljske medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Ispit su polagali sljedeći specijalizanti:
  1. dr. Azra Dupovac (JUDZKS, OJ Hadžići)
  2. dr. Olivera Kajević (JU Dom zdravlja Olovo)
  3. dr. Sanela Muzaferija-Hrnjica (JUDZKS, OJ Stari Grad)
  4. dr. Elvedin Tatarević (JUDZKS, OJ Hadžići)

Ispit je proveden provjerom kliničkih vještina kroz 5 stanica i pod kontrolom drugih kolega specijalizanata, a Ispitna komisija bila je u sastavu: doc.dr. Zaim Jatić, mr.sci.prim.dr. Amela Kečo, mr.sci.dr. Nataša Trifunović.

Sva četiri specijalizanta uspješno su položila ispit, a najbolji rezultat postigao je dr. Elvedin Tatarević.

CENTAR ZA NNID

 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava