English language
Arhiva dešavanja iz KPR-aProjekat - prevencija hipoglikemije 2015    
 
Novosti iz TSU Minimize

Realiziran projekat o hipoglikemiji kod dijabetičara pod pokroviteljstvom Novo Nordisk-a

Dobra educiranost pacijenta kao i adekvatna, fleksibilna i individualno određena antihiperglikemijska terapija veoma su značajni faktori u prevenciji pojave hipoglikemijskih epizoda u tretmanu dijabetesa.

Problem hipoglikemije je često zanemaren, tako da zdravstveni radnici često nisu ni upoznati da njihovi pacijenti imaju epizode hipoglikemije ili da zbog straha od hipoglikemije samoinicijativno modificiraju propisanu terapiju.

Da bih se ovaj problem prevazišao, prije svega je neophodno unaprijediti svijest i znanja timova P/OM o značaju i načinima evidencije, tj. identifikacije epizoda hipoglikemije kod pacijenata sa dijabetesom. Stoga je u JUDZKS u periodu januar-februar 2015. godine proveden projekat pod pokroviteljstvom Novo Nordisk Pharma doo pod nazivom "Edukacija timova P/OM DZ Kantona Sarajevo o značaju i načinima evidencije i prevencije epizoda hipoglikemije kod pacijenata sa dijabetesom".

U okviru projekta realizirano je devet edukativnih radionica u organizacionim jedinicama Doma zdravlja Kantona Sarajevo za ukupno oko stotinu (100) timova P/OM (ukupno 205 učesnika).

Edukativne radionice su se sastojale od predavanja o hipoglikemiji koje su održali članovi projektnog tima endokrinolog – dijabetolog, i od interaktivnog dijela koji su vodili članovi projektnog tima doktori P/OM.

Radionice su organizirane u međusmjeni, kako se ne bi remetio redovan rad službi porodične medicine u vremenskom periodu od 13:30 do 14:30h  nakon čega je poslužena i adekvatna zakuska i osvježenje za učesnike.


Po završetku edukativnih radionica, timovi P/OM su popunili prethodno pripremljen upitnik u cilju evaluacije održane edukacije. U evaluacionom listu ocjenjivale su se nastavne metode, sadržaj, trajanje, uticaj na budući rad, prostor za edukaciju, tehnički uslovi za rad i ukupna ocjena stručne radionice.

Nakon izvršene obrade podataka iz evaluacionih listova, projekat je ocijenjen konačnom ocjenom 4,8 što se smatra uspješnim.

Neki od komentara učesnika su:

OJ Centar: "Predavanja su bogata, edukativna i ispunila su sva moja očekivanja u pozitivnom smjeru."

OJ Ilidža: "Stručna radionica odlična, predavači odlični, predlažem da se slična organizira i za naše pacijente dijabetičare (u manjim grupama)."

OJ Novo Sarajevo: "Sažeto, ciljano, veoma ugodno za slušati, korisno da obnovimo i proširimo znanje.

OJ Vogošća: "Organizirati češća predavanja kako na temu dijabetesa tako i drugih hroničnih oboljenja koja su česta kod populacije, te prilagoditi vrijeme predavanja radnom vremenu ljekara."


R/b

OJ

PREDAVAČI

DATUM  PREDAVANJA

BROJ UČESNIKA

1

VOGOŠĆA

1. prof.dr. Zelija Velija - Ašimi

29.01.2015.

16

2. dr. Pašagić Almir - P/OM

2

ILIJAŠ

1. doc.dr. Azra Bureković

04.02.2015.

26

2. dr. Lilić Amina - P/OM

3

STARI GRAD

1. doc.dr. Azra Bureković

16.02.2015.

28

2. dr. Sanja Soldo-Mandić - P/OM

4

CENTAR

1.prof.dr. Belma Aščić - Buturović

10.02.2015.

28

2. dr. Zaim Jatić - P/OM

5

ILIDŽA

1.prof.dr. Belma Aščić - Buturović

11.02.2015.

26

2. dr. Skopljak Amira - P/OM

6

NOVI GRAD
(Centralni objekat)

1.prof.dr. Belma Aščić - Buturović

12.02.2015.

23

2. dr. Bilić Vildana - P/OM

7

NOVI GRAD
(Saraj Polje)

1.prof.dr. Zelija Velija - Ašimi

13.02.2015.

17

2. dr. Kečo Amela - P/O

8

HADŽIĆI

1.doc.dr. Azra Bureković

17.02.2015.

19

2. dr. Merdžanović Elma - P/OM

9

NOVO SARAJEVO

1.prof.dr. Zelija Velija - Ašimi

24.02.2015.

22

2. dr. Milan Mioković - P/OM

 

UKUPNO

 

 

205

 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava