English language
Dan KPR-a 2012.    
 
Kontinuirani profesionalni razvoj Minimize

Dan Kontinuiranog profesionalnog razvoja 2012.

Forum porodične medicine "Dan Kontinuiranog profesionalnog razvoja" u JUDZKS održan je u utorak, 31. januara 2012. godine u 18.00 sati u Multimedijalnoj sali Općine Novi Grad, pred oko 200 učesnika.

PROGRAM DANA KPR-a 2012.

Na samom otvaranju foruma, prisutnima se obratio prim.dr Milan Mioković, v.d generalni direktor JU Dom zdravlja KS koji je, između ostalog, rekao da je porodična medicina postala integralni dio zdravstvenog sistema, te da ona više nije pilot-projekat ili pokret, već prava naučna disciplina. Prisutnima su se obratili: dr Vildana Doder ispred Federalnog ministarstva zdravstva, mr.ph. Edina Stević ispred Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Nikoleta Milašević-Dobrača ispred Općine Novi Grad.    


Zaim Jatić

Maja Račić
Na početku skupa, predsjednik Podružnice Kanton Sarajevo ULJPMFBIH, mr.sci.med.prim.dr Zaim Jatić, predstavio je Izvještaj o radu kantonalne podružnice Udruženje ljekara porodične medicine za 2011. godinu. Svoje radove predstavili su i:

Saša Ristić

Amra Džanković

Inače, Kontinuirani profesionalni razvoj je edukacija kojom se dograđuju, razvijaju i proširuju znanja i vještine, ljekara i sestara u njihovom radnom okruženju, uz postavljanje osnova visokih standarda medicinske prakse. Neki od ciljeva kontinuiranog profesionalnog razvoja su unaprijeđenje kvaliteta usluga primarnog nivoa zdravstvene zaštite, unaprijeđenje vještina ljekara i medicinskih sestara, te unaprijeđenje odnosa s korisnicima zdravstvene zaštite.


Predsjedavajući

Besim Čalkić

  
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava