English language
Leonardo kurs    
 
Kontinuirani profesionalni razvoj Minimize

Održan Leonardo kurs u JUDZKS

Od 29. do 30.05.2009. godine u Centru za edukaciju porodične medicine u OJ DZ Centar (Vrazova 11) održan je Leonardo kurs za porodične ljekare i medicinske sestre u JUDZKS.  


Leonardo kurs je edukacija edukatora, a održava se na međunarodnom nivou jednom godišnje u jednoj od evropskih država pod pokroviteljstvom Evropske Akademije nastavnika u porodičnoj medicini (EURACT-a), a potom ga učesnici kursa održavaju u svojoj državi tj. na lokalnom nivou.

Glavni cilj Leonardo kursa je unaprjeđenje kvaliteta podučavanja u porodičnoj medicini u Europi, dok su sporedni ciljevi:  

  • Unaprjeđenje nivoa podučavaja ,,jedan na jedan’’
  • Osiguravanje širenja znanja i vještina organiziranjem kursa na lokalnom nivou
  •  Stimuliranje organizacije podučavanja iz porodične medicine u zemljama članicama.


Organizatori Leonardo kursa u JUDZKS bili su EURACT za BiH, Podružnica Udruženja za Kanton Sarajevo, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Fondacija FAMI.

Učesnici kursa: 24 ljekara – tutora i asistenta porodične medicine iz JUDZKS koji učestvuju u dodiplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 3 ljekara i medicinske sestre koje učestvuju na Programu dodatne obuke iz porodične medicine, 3 člana predstavnika radne grupe za kontinuiranu medicinsku edukaciju.

Predavači: Nataša Pilipović Broćeta - Banja Luka, Verica Petrović - Banja Luka, Edita Černi Obrdalj – Mostar, Zlata Frašto – Srajevo, Maida Podžić – Sarajevo.

PROGRAM KURSA

  
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava