English language
Online materijali za KPRPrevencija pada kod starijih    
 
Kontinuirani profesionalni razvoj Minimize

Prevencija pada kod starijih

Autori:

- Zaim Jatić,

doktor medicine, specijalista porodične medicine

Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo

- Mediha Avdić,

viša medicinska sestra

Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo

 

Ciljevi


Nakon programa trajnog stručnog usavršavanja, porodični ljekari i medicinske sestre biti će sposobni:

 • Napraviti procjenu rizika od pada kod starijih
 • Nabrojati unutarnje i vanjske faktore rizika
 • Modificirati faktore rizika pada
 • Koristiti testove ravnoteže, hoda i fizičkih sposobnosti
 • Planirati aktivnosti za prevenciju pada kod starijih osoba.

Definicija pada


Pad je iznenadna, nenamjerna promjena položaja koja dovodi osobu na niži nivo, predmet, pod ili zemlju, a nije posljedica nagle paralize, epileptičnih napada ili vanjske sile. (1)


Slučaj I


Pacijentica F.I, 1919. dolazi u ambulantu zbog udarca u lijevu podlakticu i lijevu stranu grudnog koša koji je zadobila prilikom pada u kupatilu. Ovo joj je drugi pad u posljednja 3 mjeseca.

Boluje od: Diabetes mellitus tip 2, HTA, Arrhythmia absoluta, Status post ICV per thrombosim, Hemiparesis cerebralis l. sin, Gonarthrosis bill., Cataracta senilis ou.

U terapiji koristi: Diabos, 2x2, Gluformin,850, 1x1, Lopril H, 1x1, Rytmonorm, 2x1, Ketobos, cps, 2x1, Dartelin, 400, 2x1

Živi sama.

Da li ste u stanju da izračunate njen rizik od pada i da planirate preventivne aktivnosti?

Značaj problema

 • Padovi su jedan od najznačajnih i najozbiljnijih problema s kojim su suočeni pacijenti u trećoj dobi. Padanje je udruženo sa značajnim mortalitetom, morbiditetom i smanjenim sposobnostima za svakodnevne životne aktivnosti. ([i]-[ii])
 • Veoma često stariji pacijenti nisu svjesni vlastitog rizika i značaja pada. Iz tog razloga i ne pominju tu mogućnost kod ljekara ili medicinske sestre i ne traže medicinsku pomoć. Nažalost, većina postaje svjesna ovog problema nakon pada. ([iii])
 • Pad je vodeći uzrok povrijeđivanja i akcidentalnih smrti kod osoba starijih od 65.
 • Prevalencija pada raste s godinama. Oko 35-40% građana u dobi od 65 godina padne jednom godišnje.
 • 1-2% padova imaju za posljedicu frakuturu kuka.
 • 5-15% padova je praćeno teškim povredama (glave, dislokacije, lomovi).
 • Povrede uzrokovane padom uzrokuju 6% svih medicinskih troškova osoba starijih od 65 godina u SAD. ([iv])
 • Žene padaju češće od muškaraca.
 • Visoka prevalencija i incidencija pada kod starijih od 65 godina nisu sami po sebi probem, jer djeca i sportisti imaju veću prevaleciju i incidenciju padova, ali opasnost čini mogućnost teških povreda kod ove populacije. (3) Oko 5% padova zahtjeva hospitalizaciju. U usporedbi s djecom, starija osoba nakon pada ima 10 puta veću šansu da bude primljena u bolnicu i 8 puta veću mogućnost za smrt kao posljedicu pada.([v])
 • Padovi su na 5. mjestu uzroka smrti kod starijih, nakon kardiovaskularnih, neoplazmi, cerebrovaskularnih i plućnih oboljenja.
 • Pored fizičkog povrijeđivanja, padovi imaju značajni psihološki i socijalni uticaj. Dobro je poznat strah od ponovnog padanja, gubitak samopouzdanja i smanjenje fizičkih i društvenih aktivnosti. Oko 40% razloga za prijem u domove za njegu starijih je nakon pada.([vi]) “Čak i mali pad kod starijih može da uzrokuje gubitak samopouzdanja u aktivnostima svakodnevnog života, i oni često postaju zatočenici kuće." (Gordon Lishman, director general of Age Concern England)
 • Pad je marker lošeg zdravlja i lošeg fiziološkog funkcionisanja.(5) Od svih onih primljenih u bolnicu zbog pada, samo pola će biti živi nakon godine dana.
 • Padanje može biti znak nastanka akutne bolesti: pneumonija, infekcija urinarnog trakta, srčani infarkt, ili znak egzacerbacije hroničnih bolesti.(5)

      Sljedeća: Faktori rizika i preporuke

  
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava