English language
Plan intramuralne edukacije 2016-2018.Edukcija "Rane" u OJ Dom zdravlja Novi Grad    
 
Trajno stručno usavršavanje Minimize

Edukacija "Rane" u Domu zdravlja Novi Grad


U sklopu realizacije Plana trajnog stručnog usavršavanja u JUDZKS 2016 - 2018. godina, u OJ Dom zdravlja Novi Grad 22.11.2016. godine, održana je edukacija za medicinske sestre/tehničare na temu "Tretman hroničnih i dekubitalnih rana".Predavanje je održala diplomirana medicinska sestra Mersiha Kriko, a edukaciji je prisustvovalo 17 medicinskih sestara/tehničara Službe porodične medicine OJ Dom zdravlja Novi Grad, koji su edukaciju evaluirali ocjenom 5.0, uz komentare da je edukacija bila veoma korisna, precizna i sažeta.


CENTAR ZA NNID
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava