English language
Plan intramuralne edukacije 2016-2018.Menadžement agresivnog ponašanja    
 
Trajno stručno usavršavanje Minimize

TSU: Održano predavanje "Menadžment agresivnog ponašanja i tehnike prevazilaženja istog" u OJ Hadžići


U sklopu realizacije Plana intramuralne edukacije 2016 - 2018. sa ciljem trajnog stručnog usavršavanja uposlenika JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, 14.10.2016. godine u OJ Dom zdravlja Hadžići održana je edukacija na temu "Menadžment agresivnog ponašanja i tehnike prevazilaženja istog".

Predavanje su održale dipl.med.sestra Lihovac Agnesa i dipl.psiholog Lejla Gabela, a s obzirom na značaj teme, edukaciji su uposlenici Centra za mentalno zdravlje, kao i predstavnici Službe porodične medicine OJ Dom zdravlja Hadžići.


Prema povratnim informacijama učesnika, predavanje je bilo dobro koncipirano i korisno za budući rad zaposlenika Ustanove.


Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava